ตลอด เวลาในช่วงที่ผ่านมา เหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในความรู้สึก "ใจ"...นิ่งเฝ้าวนถามว่านั่นคืออะไร ...มีวิธีการ..ที่พยายามหา..คำตอบ จาก ความสงสัยที่เกิดขึ้น...

นั่งนิ่งๆ...นิ่งใน"จิต"
คิด...และทบทวน
สิ่งที่เกิด...และเป็นไป
และผ่านมา...
เกิด...หาจีรัง
เกิดแล้ว...อาจเกิดอีกได้
ฤา...
เกิดแล้ว...อาจดับไป...
ไม่จีรัง...
แต่...เลือกที่จะอยู่กับ"ตน"
อย่าง"สบาย"...อารมย์
ที่เป็น"สุข"