อาจเคยได้ยิน...หนีร้อนมาพึ่งเย็น
เมื่อ..มองไป "เย็น" ที่ว่านั้นอาจ "ร้อน"
แต่หาใช่..ร้อนในที่เย็น
แต่กลับ..เป็นร้อน ที่คือ ร้อน..ใน"จิต"ใจ

หากเมื่อมา...ยากจักถอย
หากเมื่อมา...จักต้องเดิน
แม้เมื่อ...เจอ
ร้อน...ที่อยู่ในใจ"ตน"
จำต้องนิ่ง...
นิ่ง...และนิ่ง
เพื่อ..ร้อนนั้นจักเป็นเย็น
อย่างที่เห็น..ว่าคือ"เย็น"

นิ่งและนิ่ง
นิ่งเพื่อนิ่ง
นิ่ง..