มีบางสิ่งบางอย่างทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็นใน "ชีวิต" หากเลือกที่จะหยุด.."มอง" อย่างตั้งใจ สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอาจแปรเปลี่ยน...เป็นมองเห็น

 

 

วันนี้ไปเดินรอบสระ...
ท่ามกลางสายน้ำที่ไหล...นิ่งๆ
ตามท้วงทำนองแห่ง"ลม" ที่พัดผ่าน
ต้นไม้สีเขียวล้อมรอบ
ทำให้ "จิต" ที่ขุ่นๆ...
นิ่ง "สงบ"...อย่างไม่รู้ตัว
และกลับแปรเปลี่ยน...
รื่นรมย์...ชม
"ธรรม"ชาติ
อย่างมองเห็น...แห่งข้อเท็จจริง