จากการ เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ อันสืบเนื่องจากการมุ่งพัฒนาคุณภาพนั้น องค์กรของเรามีการจัดระบบระเบียบบริการค่อนข้างดี มีเก้าอี้ให้ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจอย่างที่สุด

       ที่กลุ่มงานจิตเวชเองก็เช่นเดียวกัน หน้าห้องบริการมีเก้าอี้ตั้งวางเรียงรายมากมาย เพราะสาเหตุจากที่ได้รับการ comment ว่าผู้ป่วยจิตเวชนั่งระเกะระกะกับพื้นเป็นภาพที่ไม่สวยงามและไม่น่าดู  แต่ทราบไหมคะว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าเก้าอี้ดังกล่าวที่ตั้งวางเรียงรายมากมายนั้นแทบจะไม่มีใครนั่ง ผู้ป่วยก็ยังเลือกที่จะนั่งกับพื้นเหมือนเดิม และที่สำคัญคราวนี้ผู้ป่วยมีเสื่อที่ตนทอมือถือติดไม้ติดมือมาบริจาคให้กลุ่มงาน เพื่อใช้ปูพื้นให้ผู้ป่วยและญาตินั่งคอย-นอนคอยการรับบริการ...

       มีครั้งหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคยเดินมาดู เพราะมองลงมาจากชั้นสี่ เห็นคนเยอะแยะไปหมดนั่ง-นอน เต็มไปหมด จึงมาสอบถามพวกเรา"คนทำงาน"ว่า ทำไมไม่ให้ผู้ป่วยนั่งเก้าอี้ เราก็ตอบท่านได้ไม่ดีนัก ว่าก็เพราะผู้ป่วยไม่ชอบนั่งเก้าอี้เขาจึงไม่นั่ง จากวันนั้นเรากลัวคนไข้เราถูกบังคับให้นั่งเก้าอี้  เราจึงเลือกปูเสื่อในห้องรอตรวจให้ผู้ป่วยได้นั่ง และนอนเอกเขนกอย่างสบายใจ แม้จะคับแคบก็ตามที