ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ทั้งครูและนักเรียนก็มีเวลาว่างกันมากขึ้น......ผมจะนำงานฝีมือมาลงเป็นบันทึกให้มากขึ้น  เพื่อให้ทุกคนที่มีเวลาว่างได้ทดลองทำงานกัน.....เหมือนบันทึก อาชีพอัดกรอบพระพลาสติกที่มีคนทั่วไปเข้ามาชมและแสดงความคิดเห็นครับ......   วันนี้ขอนำผลงานที่ครูศศิกานต์                      สิรินพมณี .....     ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ที่นำผลงานประดิษฐ์ของเล่นจั๊กจั่น ที่นำมาแสดงในการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่น 2  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2552  ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเป็นของเล่นสมัยรุ่นคุณปู่ครับ แต่เด็กรุ่นไอทีก็ยังชอบเล่นนะครับ......

 

 
 

รูปสำเร็จ

 

วัสดุ / อุปกรณ์
1. ไม้ไผ่เหลาเป็นแท่งเท่าไม้ตะเกียบ
2. ไม้ไผ่ตัดขวางเป็นแว่นขนาดยาว  1  นิ้ว
3. กระดาษสีน้ำตาล ตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5  นิ้ว
4. ไม้กลัดขนาดยาว    0.5  นิ้ว
5. กระดาษสีต่าง  ๆ
6. เส้นเอ็นเบอร์  30
7. ยางสนเคี่ยวให้เหลว
8. กาวลาเท็กซ์


ขั้นตอนการประดิษฐ์

 
1  เคี่ยวยางสนให้เหลว   2  นำแท่งไม้ไผ่ชุบที่ปลายไม้ให้ยางสนเคลือบที่ปลายไม้
 
3  ตัดไม้ไผ่เป็นแว่น ขนาดยาว 1 นิ้ว   4  นำกระดาษสีน้ำตาลมาทากาวแล้วติดหุ้มด้านบนของไม้ไผ่ที่ตัดขวางเป็นแว่น
แล้วเจาะรูตรงกลางด้วยไม้กลัด จากนั้นตกแต่งด้านข้างให้ให้สวยงามด้วย
กระดาษสีต่าง ๆ
 
5  เจาะรูตรงกลางหลังกาวแห้งแล้ว   6  นำเส้นเอ็นมาผูกที่ปลายแท่งไม้ไผ่ด้านที่เคลือบยางสนไว้
 
7  ร้อยเส้นเอ็นอีกด้านเข้าไปในช่องที่เจาะรูไว้แล้วนำไม้กลัดมาผูกกับ
เส้นเอ็น    ตรงกลางเพื่อกันไม่ให้เส้นเอ็นหลุดจากไม้ไผ่ที่ตกแต่งไว้
  8  จะได้จักจั่นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน