จากภาพที่เห็นสู่...สิ่งที่ get

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประโยชน์ที่สามารถขยายผลไปสู่ "คน" อื่นๆ..ในภูมิภาค...ต่างๆ...ใน"ประเทศไทย" ได้แน่

       ดิฉันตามอ่านและไป ลปรร. พร้อมทั้งให้ คห. จากเรื่อง "เพราะ GotoKnow.org เขาถึงได้เลือก" และ "โต๊ะบิแด" กับการดูแลอนามัยของมารดาและทารกชาวไทยมุสลิม" ที่คุณ"ชายขอบ" ได้นำเสนอ

        ในบันทึกดังกล่าว รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทำให้ดิฉัน get อะไรได้บางอย่าง เช่น จาก "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลอนามัยของมารดาและทารกชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน" และวิจัยเรื่อง“การศึกษาองค์ความรู้ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการปรับตัวของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก”...

 

บางครั้งเราอาจ "ลืม" หรือดูเหมือนละเลย...

บางสิ่งบางอย่างไปในสังคม

หากแต่พอนึกได้และเลือกที่จะให้ความสำคัญ..

ทำให้เกิดความเท่าเทียมและสิ่งที่พึงควรได้จากสังคม

ที่ควรพึงมีให้กันในฐานะที่เป็น "คนไทย" คนหนึ่ง..

 

        พื้นที่จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม และน่าสนใจ ในการลงพื้นที่ทำวิจัยอย่างยิ่ง ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกพื้นที่จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ศึกษาในบริบท "ภูมิปัญญา"..ของชาวบ้านในการ "สร้างความรู้..ทางด้านสุขภาพ..ของชุมชน" ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ มีความพร้อมและมี Role Model ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของ "กระบวนการทางปัญญาที่เป็นไปตามธรรมชาติ" และการเลือกทำตาม "ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน"ในเรื่อง "สุขภาพ".."ข้อมูล" จากโครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ได้"ขับเคลื่อน" ดำเนินการมาแล้วหนึ่งปี และจากการลงพื้นที่ในสองครั้งแรกนั้น..เหมือนการทำ pilot study ในประเด็นดังกล่าว...Theme..ที่ได้ คือ "การทำงานและกระบวนการทางปัญญาของ อสม."...และ theme ดังกล่าวจะเป็นกุญแจที่ไขนำทางไปสู่ข้อค้นพบ..ที่ดิฉันกำลังศึกษา

       ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  หรือของโครงการไตรภาคีฯที่กำลังขับเคลื่อน หรือโครงการวิจัยที่ดิฉันกำลังดำเนินอยู่นั้น เชื่อว่า..ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่..คน ชุมชนพัทลุงเท่านั้น แต่หากจะ..เป็นประโยชน์ที่สามารถขยายผลไปสู่ "คน" อื่นๆ..ในภูมิภาค...ต่างๆ...ใน"ประเทศไทย" ได้แน่นอน..."เชื่อ..มั่น"อย่างนั้นคะ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (3)

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     "ภูมิปัญญา"..ของชาวบ้านในการ "สร้างความรู้..ทางด้านสุขภาพ..ของชุมชน" ที่ Dr.Ka-poom ลงมาศึกษาเพื่อเติมเต็มให้แก่โครงการ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ก็เป็นการค้นพบข้อมูลจาก GotoKnow.org ไม่ใช่เหรอ ตรงนี้แหละครับจึงได้เป็นที่มาของบันทึก "เพราะ GotoKnow.org เขาถึงได้เลือก" ต้องบอกว่าเพราะ GotoKnow.Org จริง ๆ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ "คุณชายขอบ" ที่มา ลปรร.คะ

หวังว่า..งานวิจัยนี้..จะสามารถก่อเกิดประโยชน์ได้บ้างนะคะ

และช่วยในการขับเคลื่อน...ไตรภาคีฯ

ให้ได้ตาม "หวัง" ที่ควรเป็นไปนะคะ

 

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
จะรออย่างกระหายที่จะได้ร่วมรับรู้ถึงความสำเร็จในการวิจัย