ในนามทีมไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

Dr .Ka-poom และ คุณ"ชายขอบ"