ช่วงนี้ชีวิตวุ่นวาย ทั้งเรื่องงาน และเรียน แต่มีความรู้หลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตแล้วแต่ว่าเราจะนำมาใช้อะไรบ้าง