1. ความหมายของการด้นถอยหลัง  

          การด้นเป็นการเย็บผ้าด้วยมือ ที่ทำให้ตะเข็บแข็งแรงและมีฝีเข็มด้านหนึ่งคล้ายกับการเย็บด้วยจักร  

การด้นถอยหลัง คือการเย็บผ้า 2 ชิ้นให้ติดกัน โดยการแทงเข็มขึ้นและ  ย้อนกลับไปแทงเข็มด้านหลัง  ให้ฝีเข็มมีความยาวเพียง 1/2 ของฝีเข็มแรก แทงเข็มลงและดึงด้ายขึ้น

 

 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้นถอยหลัง

 

   

 

 

 

3. ขั้นตอนการด้นถอยหลัง 

   

        

  

  

         1. ร้อยด้ายผูกปม 

    2. แทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมา 

3. เว้นริมผ้าไว้นิดหน่อย 

สำหรับไว้เย็บถอยหลัง

 

 

  

 

 

  

   4.  ดึงด้ายขึ้นมาปมจะอยู่ด้านล่าง 

   และมีเนื้อที่ริมผ้าที่เว้นไว้

 

  

 

 

 

 

   5. แทงเข็มย้อนลงด้านล่างตรงริมผ้าที่เว้นไว้

 

 

 

 

 


  

  

 

 

 

   6. แล้วแทงเข็มขึ้นมาด้านบนห่างจาก 

 เส้นด้ายเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    7. ดึงด้ายขึ้น ดังภาพ

 

   

 

 

 

    8. จะเห็นฝีเข็ม 1 ฝีเข็ม  

 

 

    

      และช่องว่างสำหรับเย็บถอยหลัง

 

 

 

 

 

 

   10. แล้วแทงเข็มขึ้นมาด้านบนห่างจาก 

 เส้นด้ายเล็กน้อย  (เหมือนข้อ 6) 

   11. ทำเหมือนเดิมต่อไปจนเสร็จ

    

 

รอยเย็บด้านหน้า

 

รอยเย็บด้านหลัง

         

4. ประโยชน์ของการด้นถอยหลัง

         1. ใช้แทนการเย็บจักร เพราะมีความหนาและแน่นมาก

            2. ใช้เย็บซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อที่ขาด

            3. ใช้เย็บซ่อมแซมตะเข็บเสื้อที่ขาด

            4. ใช้เย็บซ่อมแซมตะเข็บวงแขนเสื้อที่ขาด

         5. ใช้เย็บซ่อมแซมตะเข็บเสื้อที่ขาด

         6. ใช้ในการเย็บสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่น ตุ๊กตา ถุงผ้า ฯลฯ