กิจกรรม หนึ่งที่เราเรา ชาว "จิตเวช" รพ.ยโสธร ทำเป็นประจำจนเกิดความคุ้นชิน (สำนวนคุณชายขอบ) เล่าเรื่อง นั่นคือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานที่เราทำเมื่อแต่ละคนเสร็จสิ้นการทำงานที่ "ตน" เป็น "เจ้าภาพ" เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่างานที่ทำเป็นอย่างไรบ้าง ใครเข้า case อะไรก็มาอภิปราย (conference) กัน และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นในประเด็นของกันและกัน...มีความสุขดีคะ...ทำแบบ "ธรรม"ชาติที่สุด เนียนเข้าไปในเนื้องานอย่างลงตัว (สำนวนคุณชายขอบอีกเช่นกัน)...และวันนี้ก็มีมาเล่าสู่กันฟัง..ด้วยภาพเล่าเรื่องคะ (ส่วนนี้สไตล์ท่าน JJ คะ..แอบชื่นชมและทำตามคะ)

พี่เขียว พี่หน่อยน้อย และน้องหนิง...ลปรร.กันระหว่างงานสุขภาพจิต และยาเสพติด

ข้างหลังเป็นพี่เบิร์ดนั่งสะสางเอกสารที่ค้างมาหลายวัน..หลังจากกลับมาจากเชียงราย

พี่นางสะสาง..สะอาด...ทุกครั้งที่มีโอกาส