การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางานและในด้านการแก้ไขปัญหา

            ในปีงบประมาณ 2548 - 2549 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางานและในด้านการแก้ไขปัญหา ทั้งที่เป็นคู่มือ รูปแบบ ระบบ และการวิจัยเพื่อพัฒนา ดังนี้

1. นวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางาน
·       การพัฒนางานคลินิก บริการ (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ / คู่มือ)
·       การพัฒนางานบริการสุขภาพจิตในหอผู้ป่วย (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ)
·       การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ประเภทของนวัตกรรม - ระบบ)
·       การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน (ประเภทของนวัตกรรม - โมเดล)

 

 

2. นวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการแก้ปัญหา
·       การดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร (ประเภทของนวัตกรรม - โมเดล)
·       งานวิจัยเรื่อง ผลของการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคลมชักในคลินิกจิตเวช (ประเภทของนวัตกรรม - การวิจัย)
·       การทำกลุ่มให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาทางกายจากแอลกอฮอร์ (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)