การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

  ติดต่อ

  มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางานและในด้านการแก้ไขปัญหา  

            ในปีงบประมาณ 2548 - 2549 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางานและในด้านการแก้ไขปัญหา ทั้งที่เป็นคู่มือ รูปแบบ ระบบ และการวิจัยเพื่อพัฒนา ดังนี้

1. นวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการพัฒนางาน
·       การพัฒนางานคลินิก บริการ (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ / คู่มือ)
·       การพัฒนางานบริการสุขภาพจิตในหอผู้ป่วย (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ)
·       การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ประเภทของนวัตกรรม - ระบบ)
·       การสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน (ประเภทของนวัตกรรม - โมเดล)

 

 

2. นวัตกรรมที่มีเป้าหมายในด้านการแก้ปัญหา
·       การดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร (ประเภทของนวัตกรรม - โมเดล)
·       งานวิจัยเรื่อง ผลของการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยโรคลมชักในคลินิกจิตเวช (ประเภทของนวัตกรรม - การวิจัย)
·       การทำกลุ่มให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาทางกายจากแอลกอฮอร์ (ประเภทของนวัตกรรม - รูปแบบ)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

หมายเลขบันทึก: 24635, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:20:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #knowledge#km#tacit#คุณภาพ#สุขภาพจิต#จิตเวช

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)