มีใคร หลายคนที่ผ่านเข้ามาเพื่อดูแลรักษา "ใจ" รู้สึกถึง "ความทุกข์" ที่"ตน"มีและมักมองทุกข์..ของตนว่ามีสาเหตุมากจาก "ปัจจัยภายนอก" หรือ "สิ่งเร้าภายนอก" ตัวตน "เอง" ลืมมองไปว่า อะไรทั้งหลายแหล่นั้นมาจากการที่เรานำเข้ามาสู่ "จิต"ใจเราเอง...แบกเอาไว้เอง..จึงหนักอึ้ง

 

 

ทุกข์ที่ยึด.."มั่น"

ทุกข์นั้น..มักก่อเกิด
จากสิ่งที่ "ตน"..ยึด
ยึดว่าเป็นของ "ตน"
หากแต่ลืมมอง "ตน"
ว่า"ตน"..นั้นยึดเอาไว้
ยึดมั่นถือมั่น...
ใจจึงทุกข์
หากปล่อยวาง..
และวางเฉย..
ต่อสิ่งที่ "ยึด"...
อย่า "ยึด"
ไม่ "ยึด"


สิ่งที่ "ยึด"..นั้นก็จะหาย..ไป
เกิดที่ "ว่าง" เบาสบาย...แทนตำแหน่งที่ "ยึด"