การให้คำปรึกษา เชิงจิตวิทยา เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์..รวมกัน..โดยผู้ให้คำปรึกษานั้นควรเป็นผู้ที่ค่อนข้าง "เข้าใจ".."มนุษย์"..

     ในทัศนะนี้ดิฉันเคยคิดว่า ต้องเป็นผู้ที่จบด้านนี้...มาโดยเฉพาะ หรือเป็นเรื่องเฉพาะทาง..หากแต่ในเบื้องต้น..ณ ตอนนี้ ความคิดนั้นหยุดไป ดิฉันมองว่าหากใครมี "ใจ"..อยากช่วยเหลือ และเข้าใจในความเป็น "มนุษย์" ดีพอ..ว่ามนุษย์นั้นมีสองด้านในชีวิต มีทั้งที่เป็นความดี...และในส่วนที่ไม่ดี หากเรายอมรับและเข้าใจ มองให้เห็นถึง "แก่น" ชีวิตทั้งของเราและของเขา...เราก็สามารถทำหน้าที่ บทบาทนี้...ได้อย่างสนิทใจ

     เคยมี "คน" ตั้งคำถามดิฉันว่า...เมื่อเรามองเห็น"มนุษย์" เราควรเลือกมอง..และปฏิบัติต่อ "มนุษย์" นั้นในทัศนคติใด ระหว่างเชิงลบหรือเชิงบวก เมื่อมองมาที่ "แก่น" สำคัญของการให้คำปรึกษาตามทัศนะของดิฉัน..หากเรามองพบทั้งสองด้าน ควรให้การยอมรับทั้งสองด้านนั้น แล้วเลือกปฏิบัติต่อ "ด้านดี"..เพื่อเสริมแรงให้เขา..มองเห็นสิ่งดีดีที่เขามี..มากกว่าที่เขาจะใช้เวลาชีวิตมองตนเองเฉพาะด้านลบ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ "มนุษย์" เรามองตนเองด้านดี...จะทำให้เขามีทัศนคติที่ดีและพลังในชีวิตยิ่งขึ้น