วันนี้วนๆ ..แต่เรื่องบันทึก..สิ่งหนึ่งที่สงสัย..ว่าทำไมเราต้องมาจับจ้องกับ "ตัวเลข"...และ "เกณฑ์" หากเพียงเพื่อ..."บันทึกตัวความรู้"...ที่เป็น Tacit Knowledge..แล้ววนออกมาสู่ Explicit Knowledge วนไปวนมา..เกิดการถ่าย"วน"..ความรู้นั้น...

          หากแค่อยากทราบว่า..ความนิยม"บันทึก"...ตัว"Rating"..ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่กำหนดได้ชี้ชัดว่า "บันทึก"นั้นยอดนิยมจริง...หากว่าชุมชนใดมีสมาชิกเยอะ..ช่วยกันเปิดสลับ IP Address ตัว Rating ก็น่าจะพุ่งกระฉูดได้..แล้วจะเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจได้อย่างไรเล่า...หรือหากมีบันทึก noname มา...ไม่มีพรรคพวกหรือชุมชน..บันทึกดีมีสาระ..แต่หากมี Rating ของคนเปิดเข้าไปอ่าน..ไม่ถึง 10 ครั้ง...แล้วจะจัดว่าเป็นบันทึกดีได้หรือไม่...

          และเมื่อเข้าไปเจองานที่คุณ beeman เขียนเรื่อง บล็อกที่น่าจับตามอง: PR.Library พบว่ามีการระบุ Rating เรียงตามลำดับเงื่อนเวลาของการบันทึก...สลับมากน้อยไปมา..ที่แน่ๆ ทราบว่า.."เงื่อนเวลาแต่ละบันทึก"แตกต่างกันแน่..และไม่ได้นำมาคิด..ดังนั้นภาพสะท้อนออกมา..แน่นอนบันทึกไหนเขียนนานหรือเปิดบ่อย..บันทึกนั้นอาจย่อมมี Rating เยอะแน่...หรือว่าอย่างไร ไม่แน่ใจ เพราะแค่คิดในแง่สถิติเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันก็ผิดแล้ว  หรือ..ในแง่เชิงคุณภาพก็ยังไม่ชัดเจนอีก...(ที่สำคัญการทำ Link ไว้ดังเช่น ไปที่บันทึกสองบันทึกดังกล่าวข้างต้นก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม Rating ได้เช่นกัน-จัดว่าเป็นความแปรปรวนจากตัวแปรสอดแทรกที่นักวิจัยเมื่อรู้ก็ควรตระหนัก ไม่ใช่จะทำเฉยและปล่อยวางไป)

          หากอยากจะตามหาบันทึกและบล็อกที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นการยากที่จะค้นหา หรือ ยากที่จะติดตามอ่านบันทึกดีๆ..นั้น ตามหลักการพัฒนา"ระบบ"...มีเพียงการใช้ "Rating"..อย่างเดียวเท่านั้นหรือ...ที่จะตามหา "บันทึก" ดีดีที่ว่านั้นได้...แล้วบันทึกดีแต่มี Rating การเปิดน้อย..จะดีได้หรือไม่ เช่น เป็นบันทึกที่มีเนื้อความรู้เหมาะบันทึก..มีการใช้ภาษาถูกต้อง..สื่อสารอย่างมีสาระ (ดั่งเขียนตามหลักการที่คุณ beeman กล่าวก่อนหน้านี้ในบันทึกเรื่อง "เขียนบันทึกอย่างไรให้น่าอ่าน")เป็นต้นเหล่านี้

 

และที่สำคัญ หากการพัฒนาระบบที่เน้น "ความยืดหยุ่น: Flexibility" จริง ไฉนแล้ว..ใครๆ จึงพยายามสร้างเกณฑ์และหลักการ...ขึ้นมา มากมายให้คนบันทึก..ต้องชวนอึดอัดใจ"เล่า"