ฝนเอยทำไมจึงตก

ฝนเอยทำไมจึงตก

ฝนเอยทำไมจึงตก

ฝนเอยทำไมจึงตก

 

ไม่ค่อยจะเห็นสายฝนตกเป็นหย่อมๆ เหมือนฝนจะตกไม่ทั่วฟ้านั้นเป็นแบบนี้นะเอง

แต่ชอบค่ะ

เวลาที่ฝนตก จะคิดถึงเรื่องเก่าๆ คิดถึงเพื่อนเก่าๆ คิดถึงเรื่องเหงา...เหงา