โจทย์ใหญ่ของการส่งเสริมสุขภาพผมคิดว่าคือ "การเริ่มที่ตัวเจ้าหน้าที่ก่อน" เพราะแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย (น้ำหนักจาก 62 ตอนเรียนจบใหม่ ขึ้นมาเป็น 74 ในปัจจุบัน) สิ่งที่ผมบอกคนไข้หลายคนว่าต้องออกกำลังกายนะ อาการต่างๆจะดีขึ้น โชคดีที่ผู้ป่วยไม่ได้ย้อนถามผมว่า คุณหมอเคยออกหรือออกกำลังกายบ่อยไหม ผมยังไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเลย(จะตอบตามความจริงผู้ป่วยก็อาจจะคิดว่า แหม ขนาดคุณหมอยังไม่ออกเลย หรือจะโกหกเพื่อสร้างภาพก็กะไรอยู่) หลักการออกกำลังกายคือ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 30 นาที่ (โดยที่การเต้นของหัวใจต้องมากกว่าbaselineเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกัน) โรงพยาบาลของผมเชิญชวนแกมบังคับให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 1 วัน คือทุกวันพุธตอนบ่าย 3 โมง เราเรียกโครงการนี้ว่า "ผอ.พาเดิน" โดยจะมีผู้อำนวยการจะพาเดินรอบโรงพยาบาล 2 รอบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยก่อยออกจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนโยคะท่าง่ายให้ ซึ่งโรงพยาบาลผมทำมาเกือบ 1 ปีแล้ว ปัญหาอุปสรรคคงเดากันไม่ยากคือ หากผอ.ไม่มาเจ้าหน้าที่จะมาน้อย ถึงเวลาต้องอาศัยตามทางโทรศัพท์บ่อยๆ หลังๆจำนวนเจ้าหน้าที่ลดลง ผมถึงขึ้นต้นด้วยว่าโจทย์ที่ยาก คือเริ่มที่ตัวเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ใจรักแล้วคงยากที่จะทำให้การอกกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน