จริงๆผมไม่ค่อยอยากเขียนเรื่องนี้ซักเท่าไหร่เพราระคงไม่ใช่เรื่องดีๆ เหมือนที่ อ.หมอวิจารณ์ เคยกล่าวไว้ในเรื่อง วิธีการเขียนบล็อก ผมว่าหลายครั้งที่เราหลอกตัวเองกับตัวเลขการตายและการบาดเจ็บในช่วงเทศกาล(ให้รายงานผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง/ผู้บาดเจ็บเฉพาะที่นอนโรงพยาบาล?)ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม มันทำให้เรา(ผู้ว่าราชการหรือหน่วยงานคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้อง)ไม่ตระหนักถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นมากนัก การสูญเสียช่วงนี้มากมายมหาศาลยิ่งกว่าไข้หวัดนก หรือโรคซาร์ที่ใครหลายคนกลัว หากพูดเป็นระบาดวิทยาคือยิ่งกว่าโรคใดๆในโลก ที่พากันมาบาดเจ็บล้มตายกันในช่วงนี้ เกิดปัญหาที่จะมีตามมาอีกมากมาย ทั้งครอบครัว หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจและสังคม ผมอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางแผนอย่างจริงจัง ซึ่งต้องเป็นแผนระดับชาติ เช่นห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาล(แก้ที่ต้นตอ) หรือให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในจุดตรวจทุกจุด(ไม่เว้นแต่ในหมู่บ้าน เพราะสาเหตุการเสียชีวิตอุบัติเหตุมักเกิดในถนนที่ไม่ใช่สายหลัก)