สุขสันต์ วันสงกรานต์ ปี 2549
ขอให้ชาว BLOG ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย
คิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทอง 
หล่อขึ้น สวยขึ้น กันทุกคน
จากโสดก็ขอให้พบเนื้อคู่เร็วๆนะคะ(อิอิ)

ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย นักประชาสัมพันธ์
^_^

ขอเชิญร่วมกล่าวคำอวยพรคะ