จากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งบันทึกหน้าสุดท้าย "ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ: The Miracle of Being Awake" โดย ติช นัท ฮันห์ ทำให้ย้อนกลับมามองเรื่องเวลาที่เคยอ่านในบันทึก เรื่อง เวลาที่หายไป(ไหน) ของคุณชายขอบ ที่ได้พูดถึง "เวลา" จึงอยากบันทึกในสิ่งที่ get และเพื่อเตือน "สติ"...แก่ "ตน"..

 

"จงจำไว้ว่ามีเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาเดียว คือ "ปัจจุบัน"
ช่วงขณะปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเวลาที่เราเป็นเจ้าของอย่าง
แท้จริง บุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เรากำลังติดตามอยู่
คนที่อยู่ต่อหน้าเรา เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะมีโอกาส
ได้ติดต่อกับใครอีกหรือไม่ และภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือ
การทำให้คนที่อยู่กับเราขณะนั้นๆ มีความสุข เพราะนั่น
เป็นภารกิจอย่างเดียวของชีวิต...
เราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบัน
อยู่กับคนรอบข้างเรา ช่วยลดความทุกข์
และเพิ่มความสุขแห่งชีวิตเหล่านั้น
คำตอบ ก็คือ เราจะต้องฝึกสติ"

 

บันทึกหน้าสุดท้าย "ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ"
The Miracle of Being Awake
โดย ติช นัท ฮันห์