chudchainat
นาย. ชัด ชัด ขำเอี่ยม

ตอนที่ 67 จัดรากชวนชมเพิ่มราคาตามความงาม


ภาคการเกษตรยังคงเปิดโอกาสให้ผู้จำใจว่างงานได้เข้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์

ในสภาพเศรษฐกิจที่แรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องลุ้นระทึกว่าจะลดรายจ่ายด้วยการปลดพนักงานวันไหน  ในส่วนนี้ภาคการเกษตรยังคงเปิดโอกาสให้ผู้จำใจว่างงานได้เข้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์ ฉบับนี้ขอแนะนำการปลูกชวนชม  ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งจนได้รับสมญาว่า Derert Rose หรือ "กุหลาบทะเลทราย" มีสีสันของดอกสวยงามสะดุดตา มีรูปทรงของต้นและกิ่งก้านที่สวยงามและอ่อนช้อยนุ่มนวล เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย  ลำต้น เป็นไม้เนื้ออ่อน อวบน้ำ ต้นและกิ่งเป็นลำกลม ผิวค่อนข้างเรียบสีเขียวอมเทา เปลือกบาง แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ส่วนโคนของลำต้นพองออก มีขนาดรูปทรงใหญ่เล็กแตกต่างกันไปเรียกว่า " โขด " ซึ่งเป็นรากที่ใช้สะสมอาหารและเก็บน้ำเพื่อรักษาสมดุลของต้น มีลักษณะบวมออกเป็นหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินหรือโผล่ขึ้นเหนือดินมีรูปทรงแตกต่างกันไป  จัดเป็นพืชในวงศ์ Apocynaceae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับลั่นทม

ผู้เขียนได้ไปเที่ยวชมสวนของคุณจักรพงษ์วิจิตรา ทุเรียน บ้านเลขที่ 40 หมู่ 6 ต.หันคา จ.ชัยนาท ได้ปลูกชวนชมเพี่อเสริมรายได้ จากการเที่ยวชมได้รับการต้อนรับพร้อมกับร้อยยิ้มทักทายอันเป็นไมตรีจิต ด้วยดี และได้รับทราบถึงการตัดสินใจการปลูกชวนชมเพื่อเสริมรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อจาก นางวิจิตรา  ทุเรียน  หรือเพื่อนเกษตรกรเรียก นิ่ม กล่าวว่า ก่อนที่จะมาปลูกชวนชมเพื่อเสริมรายได้นั้น ทำงานสถานทำการของเอกชนในเขตอำเภอหันคา แต่ได้ปิดกิจการลงปลายปี พ.ศ. 2549 จึงอยู่ในสภาวะตกงานถ้าจะไปทำงานที่อื่นต้องห่างจากครอบครัว จึงตัดสินใจขยายพันธุ์ชวนชมที่ได้ซื้อหามาจำนวนมาก ด้วยใจรักไม้กระถางเป็นพื้นฐาน

          การปลูกชวนชม  ดินที่เหมาะในการปลูกชวนชม   คือเป็นดินที่โปร่งร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทราย จึงเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ สูตรดินผสมที่ใช้ปลูกชวนชมได้ดีมีหลายสูตร เช่นดินแกลบผุ (2 ส่วน) ปุ๋ยคอกเก่า กาบมะพร้าวสับ เป็นต้น   

การเพิ่มมูลค่าชวนชม สำหรับการปลูกนั้นควรจัดระเบียบราก  เพื่อให้มีรากที่สวยงามเพิ่มมูลค่าของชวนชมให้สูงขึ้น เริ่มด้วยการเตรียมดินลงกระถาง พูนดินตรงกลางให้สูงขึ้นเป็นรูปกรวยคว่ำ เพื่อรองรับการจัดระเบียบรากที่มาวาง นำต้นชวนชมที่ต้องการนำมาล้างราก ตัดรากที่ไม่ต้องการ จุ่มน้ำปูนแดงเพื่อป้องกันเชื้อรา แขวนไว้ 4 วัน ให้น้ำบางส่วนระเหยออกจากราก รากจะอ่อนง่ายแก่การจัดราก จัดวางต้นให้อยู่ตรงกลาง  ยึดด้วยไม้เพื่อไม่ให้เคลื่อนย้าย และให้ต้นตรง การจัดรากเริ่มด้วยรากเส้นใหญ่ ๆ บางเส้นอาจต้องใช้วิธีหนุนด้วยโฟม และยึดด้วยไม้ไม่ให้เคลื่อนกลับที่เดิม

หลักการจัดรากก็คือ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้รากไม่พันทับกัน จะทำให้ต้นไม้หาอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่เหตุผลหลักสวนใหญ่แล้วก็เป็นไปในเรื่องของความสวยงาม  รูปแบบส่วนใหญ่ของการจัดจะเน้นให้ดูเหมือนว่ารากวิ่งออกมาจากกลางลำต้นไปสู่ขอบกระถาง แนวเส้นรากวิ่งเป็นเหมือนรัศมีออกไปรอบ ๆ ต้นเท่า ๆ กันทุกด้าน   ปัญหาจะอยู่ที่รากบางเส้นอาจจะหงิก งอ โค้ง ไม่เข้ารูปทรงอย่างที่ต้องการ  ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปักกั้นยึด   โดยกระจายแต่ละเส้นออกไปให้ห่างกัน ดูให้ปลายรากพุ่งไปหาขอบกระถางอย่างสมดุลในทุกด้าน  เมื่อเรียบร้อยดีแล้วจึงกลบด้วยดินผสมละเอียดจนรอบต้น อีกทั้งควรเสริมขอบด้วยตะแกรงพลาสติกความสูงพอประมาณพิจารณาตามขนาดกระถาง เพื่อรอการยุบของดิน ถ้าทรงต้นไม่ดีกิ่งก้านไม่เป็นที่ถูกใจ  อาจตัดแต่งกิ่งแต่ควรใช้มีดที่คมและสะอาดตัดให้ชิดลำต้น ไม่ควรเหลือตอกิ่งไว้ ถ้ารอยตัดมีขนาดโตกว่า 1 ซม. ควรใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา  ก่อนเก็บเข้าชายคาหรือให้ได้รับแดดรำไร ไม่ต้องรดน้ำ 3 วัน วันที่ 4 เอาออกกลางแดดได้ตามปกติ  

คุณนิ่ม กล่าวเสริมอีกว่า เนื่องจากชวนชมเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจึงควรปลูกกลางแจ้งจะทำให้ชวนชมออกดอกตลอดปี ที่สำคัญคือดินปลูกต้องมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงจะทำให้ชวนชมออกดอกดก ติดฝักดี เมื่อถึงระยะที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอก ให้ใช้ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 0-25-25 พร้อมทั้งให้ฮอร์โมนทางใบ หลังจากใส่ปุ๋ยประมาณ 1 เดือน ชวนชมจะออกดอก สำหรับในหน้าฝนชวนชมจะมีดอกน้อยและต้องระวังการเกิดโรคเน่า เพราะถ้าชวนชมได้รับน้ำมากจนแฉะจะทำให้เกิดโรคเน่าและตายได้

ด้านการตลาด ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับผู้มีใจรักในการปลูกชวนชม พ่อค้ามารับซื้อไปจำหน่ายต่อ และขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายได้พอเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-0497419 ยินดีต้อนรับค่ะ

นายรังสรรค์  กองเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวฝากถึงผู้อ่านว่า การปลูกไม้กระถาง  ผู้ปลูกจะต้องดำเนินการด้วยใจรักและพยายามหาความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะได้พูดคุยสอบถามปัญหา และเทคนิคต่างๆ จากผู้รู้ ตั้งแต่การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการตัดแต่งให้สวยงามเพื่อให้ได้ไม้กระถางที่ถูกใจผู้ซื้อ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือเรียนรู้ไว้เพื่อความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน ควบคู่กับการดำรงชีวิต  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรตำบลใกล้บ้านท่าน

คำสำคัญ (Tags): #ช่วนชม
หมายเลขบันทึก: 232247เขียนเมื่อ 27 ธันวาคม 2008 15:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (13)

ขอทราบราคาขนาด...size...ที่ขายด้วยครับจะซื้อไปเลี้ยงเองที่บ้าน วิธีการชำระเงินแบบ พกง. ได้หรือเปล่าครับ สั่งซื้อไม่มากได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

ขอขอบพระคุณพี่เหรียญชัย และคุณมานพ ครับที่แวะมาเยี่ยมเยียน

ในด้านราคานั้นมีหลายราคาครับ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และขนาด ขอรบกวนโทรศัพท์ถามกันดีกว่า ครับติดต่อโดยตรงกับคุณนิ่มโดยครงเลยครับ (ถ้าผ่านผมเดี๋ยวต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์นะจะบอกให้)เบอร์นี้เลยครับ 085-0497419 ถ้าโทรแล้วไม่ติดบอกผมนะจะได้ไปถามถึงบ้านขอเบอร์ที่ชัดเจนใหม่(จะได้ไปคว่ามาปลูกอีกสักต้นครั้บ)

ขอบพระคุณมากครับได้ผลประการใดบอกบ้างนะ

เปิดอ่านแล้วเจอ ชอบมากะเริ่มเป็นนักปลูกชวนชมหน้าใหม่และขอความรู้เพิ่มเติม เพราะมีแล้ว สามสิบต้น เพาะเอง ซื้อ 2 ต้น แต่มีคำถามว่าวิธีที่จะดัดรากเป็นรูปร่างนั้นมีวิธีเสริมรากลำต้นเหมือนเงาะ ลำไย ลิ้นจี้ ได้หรือไม่

ขอขอบคุณ

เอ่อผมเพิ่งสนใจชวนชมจัดรากอะคับรุ้การจัดรากแร้วอยากรุ้ว่ากิ่งต้องทำไงให้ออกเยอะคับ

ชอบเลี้ยงต้นชวนชมมาก โดยเฉพาะลูกที่ออกจากเมล็ด เพราะแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ขอถามหน่อย ทำอย่างไรให้ขดลำต้นใหญ่คะ เพราะยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่

 

ผมนัยชัยภูมิครับผมจะถามว่าชวนชมมีพันพ์อะไรบ้างครับ

พันธุ์เพรชบ้านนาสวยมาก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี