เหตุผลในการเปลี่ยนแหล่งฝึก

ทุกคนต่างก็มีปัญหา และมีเหตุผลของปัญหา ต่างกัน หน่วยประสาน มีหน้าที่ช่วยให้ ทุกเหตุผลของทุกปัญหา ผ่านไปได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

เหตุผลที่นิสิตใช้ในการขอเปลี่ยนแหล่งฝึก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน

1. การเงิน ฐานะทางครอบครัว ค่าครองชีพที่แหล่งฝึกสูง

2. การเดินทางไม่สะดวก

3. ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย

4. ที่พักไม่ปลอดภัย ไม่สะดวก

5. ไม่มีเพื่อน

6. เข้ากับอาจารย์แหล่งฝึกไม่ได้

7. มาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่แหล่งฝึกคาดหวัง

8. แหล่งฝึกมอบหมายงานให้หนักมากเกินกำลัง

9. ต้องเดินทางไปโครงการสหกิจศึกษา

10. เกิดอุบัติเหตุระหว่างฝึกงาน

11. ผู้ปกครองป่วย

12. แฟนเสียชีวิต

13. ฯลฯ

            แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกัน แต่เมื่อเราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ที่ต้องการ การพึ่งพาอาศัย และใช้การปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก ก็ควรลดทอน หรือ ปรับมุมมอง ในปัญหาของตัวเองลง เพื่อช่วยลดปัญหาของส่วนรวม

             การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการฝึกงาน จะกระทบหลายฝ่าย

1. หน่วยประสาน

      - ต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ประธานแหล่งฝึกฯ อาจารย์แหล่งฝึก นิสิต ทุกฝ่าย เพิ่มหลายครั้ง

      - แผนการ-กำหนดการฝึกงาน ของนิสิตอาจต้องเลื่อน กระทบการสัมมนา การรายงานผลการเรียนรายวิชา

      - ต้องทำเอกสารใหม่ทั้งหมด หนังสือขออนุมัติฝึกงาน ขอส่งตัว เอกสารการประเมิน เอกสารการเงิน

      - สิ้นเปลืองทรัพยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าเอกสาร

      - ฯลฯ

2. อาจารย์แหล่งฝึก

      - ปรับเปลี่ยนแผนงานที่คาดว่าจะมอบหมายให้นิสิตฝึกงานทำ

      - ยกเลิกห้องพัก (กรณีแหล่งฝึกช่วยจัดหาที่พักให้)

      - แก้ไขเอกสารค่าตอบแทนแหล่งฝึก

      - ฯลฯ

3. นิสิต

      - ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานแหล่งฝึกฯ อาจารย์แหล่งฝึกเดิมที่จะขอเปลี่ยน และแหล่งฝึกใหม่ ที่ต้องการจะไปฝึก

      - เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก

      - ลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชา

      - รับเอกสารชุดใหม่ คู่มือ แบบประเมิน แบบบันทึก หนังสือส่งตัว  ใบเบิกค่าตอบแทนการสอน รายงานการเดินทาง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่ม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22920, เขียน: 07 Apr 2006 @ 10:42 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)