เหตุผลในการเปลี่ยนแหล่งฝึก

  ติดต่อ

  ทุกคนต่างก็มีปัญหา และมีเหตุผลของปัญหา ต่างกัน หน่วยประสาน มีหน้าที่ช่วยให้ ทุกเหตุผลของทุกปัญหา ผ่านไปได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม  

เหตุผลที่นิสิตใช้ในการขอเปลี่ยนแหล่งฝึก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน

1. การเงิน ฐานะทางครอบครัว ค่าครองชีพที่แหล่งฝึกสูง

2. การเดินทางไม่สะดวก

3. ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย

4. ที่พักไม่ปลอดภัย ไม่สะดวก

5. ไม่มีเพื่อน

6. เข้ากับอาจารย์แหล่งฝึกไม่ได้

7. มาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่แหล่งฝึกคาดหวัง

8. แหล่งฝึกมอบหมายงานให้หนักมากเกินกำลัง

9. ต้องเดินทางไปโครงการสหกิจศึกษา

10. เกิดอุบัติเหตุระหว่างฝึกงาน

11. ผู้ปกครองป่วย

12. แฟนเสียชีวิต

13. ฯลฯ

            แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกัน แต่เมื่อเราต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ที่ต้องการ การพึ่งพาอาศัย และใช้การปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก ก็ควรลดทอน หรือ ปรับมุมมอง ในปัญหาของตัวเองลง เพื่อช่วยลดปัญหาของส่วนรวม

             การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการฝึกงาน จะกระทบหลายฝ่าย

1. หน่วยประสาน

      - ต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ประธานแหล่งฝึกฯ อาจารย์แหล่งฝึก นิสิต ทุกฝ่าย เพิ่มหลายครั้ง

      - แผนการ-กำหนดการฝึกงาน ของนิสิตอาจต้องเลื่อน กระทบการสัมมนา การรายงานผลการเรียนรายวิชา

      - ต้องทำเอกสารใหม่ทั้งหมด หนังสือขออนุมัติฝึกงาน ขอส่งตัว เอกสารการประเมิน เอกสารการเงิน

      - สิ้นเปลืองทรัพยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าเอกสาร

      - ฯลฯ

2. อาจารย์แหล่งฝึก

      - ปรับเปลี่ยนแผนงานที่คาดว่าจะมอบหมายให้นิสิตฝึกงานทำ

      - ยกเลิกห้องพัก (กรณีแหล่งฝึกช่วยจัดหาที่พักให้)

      - แก้ไขเอกสารค่าตอบแทนแหล่งฝึก

      - ฯลฯ

3. นิสิต

      - ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานแหล่งฝึกฯ อาจารย์แหล่งฝึกเดิมที่จะขอเปลี่ยน และแหล่งฝึกใหม่ ที่ต้องการจะไปฝึก

      - เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก

      - ลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชา

      - รับเอกสารชุดใหม่ คู่มือ แบบประเมิน แบบบันทึก หนังสือส่งตัว  ใบเบิกค่าตอบแทนการสอน รายงานการเดินทาง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่ม

หมายเลขบันทึก: 22920, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:22:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)