บางครั้ง "เรา" อาจมักลืมมองถึงคุณค่าที่มีอยู่...อย่างที่มีอยู่และเป็นอยู่ "อย่างแท้จริง" ดังเช่นแสงสว่างในความมืดมิด เราต่างวิ่งหาแสงเพื่อให้ความมืดมิดนั้นสว่างขึ้น แต่หากลืมไปว่าในความมืดนั้นมีแสงสว่างสาดส่องอยู่

 

 

 

แสงสว่างแห่งความมืดมิด...

เรามักมอง.."บ่น"...หาความ "สว่าง" ในชีวิต...
ว่าทำไมถึงได้มืดมิดนัก...ต่างวิ่งหา.."แสง"
"แสง"...
แห่งความสว่างนั้น...
แม้อันริบหรี่...ต่างก็อยากหยิบยื้อ..แย่งเอา
แสงสว่างนั้น...
...


ความมืด..คือสิ่งที่เรา..มักไม่ชอบ
และมักวิ่งหนี..หงุดหงิดและรำคาญ
เมื่อความ "มืด"เข้ามา..มักพยายาม "ไล่"
ไล่ความมืด..ด้วย"แสง"สว่างที่เราชอบ
...


แต่..หารู้ไม่ว่า..ในความมืดมิดนั้น
มีแสงสว่าง"ซ่อน"อยู่...อย่างสว่าง