โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ  2 ธ.ค. 51  ยุบ 3  พรรคการเมือง  นายกฯ ต้องพ้นตำแหน่ง

วิกฤตประเทศไทยคลี่คลายชั่วคราว แม้ยังไม่หมดไป

เปิดโอกาสทองที่จะแก้วิกฤตของประเทศไทยให้ได้อย่างแท้จริง  โดยอยู่ที่การจัดรัฐบาลใหม่   ให้เป็นรัฐบาลพิเศษ

เฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

หลักการสำคัญ

                เป็นรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาล   มีภารกิจหลัก 3 ข้อ

                1.  สร้างความปรองดองแห่งชาติ

                2.  แก้วิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำเนินไปได้เป็นปกติเรียบร้อย

                3.  จัดให้มีการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นพ้อง  ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

                      แล้วนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่   ( = สิ้นสุดภารกิจรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาล)

สูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจได้รับการพิจารณา

                1.  พรรคใหญ่ลำดับ 1  กับพรรคเล็ก ๆ โดย นายกฯอาจมาจากพรรคเล็ก

                2.  พรรคใหญ่ลำดับ 2  กับพรรคเล็ก ๆ ซึ่งรวมกันแล้วมีคะแนนเสียงเพียงพอ  และนายกฯ อาจมาจาก

                     พรรคเล็ก 

                3.  พรรคใหญ่ลำดับ  1 และ 2 รวมกัน   อาจรวมพรรคเล็กบางพรรคด้วย  และอาจมีพรรคเล็กบาง

                     พรรคเป็นฝ่ายค้าน     หรืออาจรวมทุกพรรคโดยไม่ต้องมีฝ่ายค้าน    (เนื่องจากเป็นรัฐบาลพิเศษ เฉพาะกาล)

ข้อสำคัญ : ควรมีกระบวนการหารือร่วมกันหรือ สานเสวนา ระหว่างพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีสมาชิกใน

                สภาผู้แทนราษฎร   เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน   เกี่ยวกับหลักการสำคัญ  สูตรการจัดตั้ง

                รัฐบาล  และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยควรรับฟังความเห็นและเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

                มาประกอบการพิจารณาด้วย

                                                                                                                ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

                                                                                                                    5  ธันวาคม   2551

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ถ้านักการเมืองและประชาชนบางคนยังเป็นแบบนี้ก็แก้ยากครับท่าน

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีครับ อาจารย์ไพบูลย์

@ อยากให้นักการเมืองมองที่ประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับ

@ กราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ ขอให้อาจารย์และครอบครัวจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ไพบูลย์

ถ้านักการเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน+พวกพ้องเกินไป...ประเทศไทยคงจะไปได้

ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะ...(เก่ง+โกง)เลือกมาทำร้ายประเทศทำไม?????

^-^ ขอบคุณค่ะ

ปาล์ม
IP: xxx.9.150.78
เขียนเมื่อ 

ท่านคะ....

ตราบใดที่ประเทศไทยนี้ยังไม่สามารถหานักการเมืองที่มี

จริยธรรมได้....กรุณาอย่าหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงเลย...

ดิฉันอยากเห็นสปิริตของนักการเมืองไทย...ไม่รู้ว่าจะได้เห็นในชาตินี้

หรืออาจต้องตายไปก่อน....เฮ้อ..ปากว่า..ตาขยิบเกือบจะทั้งนั้น

ยังมีหน้าไปถวายพระพร...ทั้งๆที่มุบมิบกันจนเสียเขาพระวิหารไป...

อยากเห็นนักการเมืองไทยน้ำดี...คงหายากมากๆ...

ในขณะที่นักการเมืองเลวๆชั่งกิโลฃื้อได้...ราคาไม่กี่บาท..หาฃื้อได้ทั่วไปตาม

ท้องตลาดโดยเฉาะแถบภาคอิศาน.....ในกรุงเทพ...ตามเฃเว่นอิเลเว่น...หรือห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย...เวรกรรมของประเทศไทย

สงวน
IP: xxx.26.121.135
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาการเมืองไทย

+++ ต้องเริ่มจากนักการเมืองที่มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

+++ ภาคประชาชนและ ประชาสังคม ควรฉลาดในการรับ/บริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย หลากหลาย

+++ และสำคัญที่สุกคือ การรักษาวัฒนธรรมของความเป็นไทย น้ำใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล

รัฐบาลเฉพาะกาลนั้นถูกต้อง....ทุกฝ่ายมองประโยชน์ชาติกันสักหน

หากหลงไหลในอำนาจอาจมืดมน....มาทุกคนร่วมกันสรรค์สร้างไทย

ให้ทุกพรรคร่วมกันรัฐบาลใหญ่.....ประชาชนชาวไทยอย่าฝ่ายไหน

ให้ร่วมเป็นฝ่ายค้านคานกันไป.....เป็นจริงได้ไม่อคติมีทางทำ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ แต่หลายวันที่ผ่านมา เห็นแสงสว่างริบหรี่เหลือเกิน ทีที่ นักการเมืองจะสำนึกได้ว่า ตอนนี้ถึงเวลาพวกเค้าต้องทำให้บ้านเมืองสงบสุข ด้วยการร่วมมือของพวกนักการเมืองเอง กลุ่มสานเสวนา ที่ฮึ่มๆ ตอนที่มีการประท้วง ผมว่า มาเริ่มตามที่ อจ แนะนำตอนนี้ดีกว่า เพื่อความปรองดองแห่งชาติ เป็นการเสวนา ที่ต้นเหตุ ดีกว่าปลายเหตุที่ไม่ได้ผลเหมือนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

อาจนอกกรอบที่อาจารย์เขียนมา ผมเห็นว่า อยู่ในเรื่องราวเดียวกัน นั่นคือโอกาสในยามวิกฤติ

ผมเองอาจไม่สัดทัดนักการเมือง เพียงแต่สนใจ รู้สึกเห็นใจนักการเมืองทุกคน ที่อาสามาทำงานส่วนรวม

ผมสนใจเรื่องการเป็นอยู่ การศึกษา แปลกใจว่า งานการศึกษายังคงโยนกันไปโยนกันมา ที่สุดเป็นกระทรวงที่อาจารย์เป็นเสนาบดี คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผมเคยพูดกับพี่ ๆ พวกพ้องที่คุ้นเคย ว่า กระทรวงนี้ดูเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องได้ เพราะเดิมเป็นการสงเคราะห์ ซึ่งชาวบ้านปัจจุบันยังติดปากกันอยู่ หรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ยังไม่อยากขัดใจชาวบ้าน โดยยังคงรักษางานสงเคราะห์ผู้คน

นักการเมืองที่เราว่า ๆ กัน เนื่องจากฐานะเสียงเรียกร้อง นักการเมืองจำเป็นต้องสงเคราะห์ ตอนนี้ กกต.ออกระเบียบใหม่เรื่องห้ามบริจาค รู้ ๆ กันว่า เขายังคงแอบบริจาคให้แก่ประชาชนผู้เดือนร้อนหรือฐานเสียงที่ร้องขอ

จะยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้ ผมสนใจครับกับตำแหน่งใหม่ของอาจารย์ที่เมื่อปลายเดือน พ.ย.ศกนี้ อาจารย์ได้รับสมมุติใหม่ให้เป็นประธานสภาผู้ฟังและผู้ชม ตั้งแต่มี ไทยพีบีเอสเมื่อมีโอกาสสื่อสาร ผมจะพยายามบอกผู้คนในสังคมให้ความสนใจ เอาใจใส่กับสถานีแห่งนี้ โดยหวังว่า ผู้บริโภคสื่อจะได้มีสมาธิยาวขึ้นกว่าเดิม

สมมุติให้ของอาจารย์ผมเห็นว่า เป็นโอกาสทองแก้วิกฤติบ้านเมืองได้ครับ ได้พูดคุยกับคุณสมโรจน์ฯ ตัวแทนจากภาคเหนือตอนบนไว้พอประมาณบ้างแล้ว

ด้วยความเคารพเสมอ

ธนู

6 ธ.ค.2551

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อ ๓ ครับ

ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครตรวจสอบ

ขณะนี้ฝ่ายค้านนอกสภาเข้มแข็งกว่าในสภาเสียอีกครับ

...

เคยพบและร่วมกิจกรรมกับท่านไพบูลย์หลายปีแล้วที่เมืองกาญจน์

๑.ครั้งต่อต้านท่อแก๊สผ่านป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเอกาญจนบุรี

๒.ครั้งรณณรงค์สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐

ยังระลึกถึงด้วยความเคารพ

รักษาสุขภาพนะครับ

อายุบวร

ครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ)

ทุ่งสักอาศรม

เขียนเมื่อ 
  • หลังคราบน้ำตาเหมือนฟ้าหลังฝน
  • พระจันทร์ยิ้มให้ปลอบใจคนทั้งชาติ
  • บอกให้เรารู้ว่าฟ้ายังมีตามองเราอยู่
  • คนใดทำดีได้ดี ทำชั่วฟ้าดินลงโทษ
  • ประเทศไทยต้องเดินไปอย่างมั่นคง
  • ทุกย่างก้าว ไม่มีขาว ไม่มีเหลือง ไม่มีแดงอีกต่อไป
  • เหลือเพียงไทย ผู้เป็นไท รักเทอดไท้องค์ราชันย์
  • ช่วยกันก่อร่าง สร้างชาติ พิฆาตคอรัปชั่น
  • ธรรมรักษา..อนุโมทนาสาธุ