วัยรุ่นสดใส ( Friend Corner )

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รางวัลแห่งความสำเร็จ ในการทำงาน คือ..เราได้ "ใจ"..ของคนทำงาน...และ "ความเข้มแข็งของเครือข่าย"

จากการสานต่อในโครงการวัยรุ่นสดใส..ก่อเกิดงานมากมายเชิงรูปธรรม และเป็นความเข้มแข็งในเครือข่าย..สิ่งที่เรามองว่าคือ รางวัลแห่งความสำเร็จ ในการทำงาน คือ..เราได้ "ใจ"..ของคนทำงาน...และ "ความเข้มแข็งของเครือข่าย"

สิ่งที่ก่อเกิดเป็นรูปธรรม

ระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
- มีระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในสถานศึกษาในเขต อ.เมืองยโสธร
- มีการประสานงานระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและโรงเรียน
- เป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้การสนับสนุนวิชาการและวิทยากรแก่หน่วยงานอื่น

 

โครงการวัยรุ่นสดใส ( Friend  Corner )มีเครือข่ายระดับเยาวชนในสถานศึกษา 4 แห่ง   ของ อ.เมืองยโสธร

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถานศึกษา มีระบบการดูแล – ส่งต่อในโรงเรียน ( ครูที่ปรึกษา / ครูแนะแนว )

 

 

ระบบงานส่งเสริม ป้องกัน  -  โครงการวัยรุ่นสดใส ( To Be Number One Friend Corner ) ในสถานศึกษา 10 แห่งในเขต อ.เมืองยโสธร

 

 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคตความเห็น (5)

อริสหนิง
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เมื่อได้สัมผัสโครงการวัยรุ่นสดใสแล้วมันทำให้มองเห็นการเกิดพลังในการทำงานมากมาย  ซึ่งพลังที่ว่าคือการทำงานที่มีความตั้งใจจริงของวัยรุ่น  การทำงานที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆของน้องๆทำให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายขึ้นและเมื่อเรามีเครือข่ายแล้วไม่ว่าจะทำงานอะไรเราก็จะได้ชิ้นงานที่ออกมาดีและมีคุณภาพสามารถเข้าถึงปัญหาได้  ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่ะ         โครงการนี้ควรทำต่อเนื่องทุกๆปีคะ 

 

 

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ "อริสหนิง"

จริงแท้แน่นอนเลยคะ..ได้พบเจอพลังของ "กลุ่ม".."วัยรุ่น" ที่ได้ทุ่มเทในการทำงาน แม้งานนั้นบางครั้งพี่ๆ ร้องขอมาช่วยไม่เกี่ยว..กับโครงการที่น้องๆ เขาทำ..แต่ก็ยังคงเป็นการ "รณรงค์" เพื่อสังคม..น้องๆ ก็ยินดีมาช่วย "ทีม"...ดึกดื่นเพียงใด..แต่ได้ร่วมแรงร่วม "ใจ" กันทำ...สิ่งสุดท้ายที่เราได้รับ คือ "ความสุขใจ" ด้วยแววตา เต็มเปี่ยมแห่งความสุข...อย่างพร้อมเพรียงที่จะสุข..ในสิ่งเดียวกัน

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     ขอได้ไว้ใจเขาเถอะครับ (โดยทั่ว ๆ ไป) สุขภาพเป็นเรื่องส่วนตัวในเบื้องต้น ก่อนค่อย ๆ ขยับมาเป็น เครือข่าย ชุมชน สังคม ... ที่สำคัญต้องเริ่มที่ตัวตนของตัวเองก่อน ฉะนั้นให้เป็นหมอพยายาลสักครึ่งเมือง ก็จะช่วยให้เขาสุขภาพดีไม่ได้ หากเขาไม่ได้เริ่มที่ตัวตนเขาก่อน ให้โอกาสเขาได้ระลึกถึงตัวเขาครับ ขอชื่นชม "เจตเวช" รพ.ยโสธร
ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     ขอได้ไว้ใจเขาเถอะครับ (โดยทั่ว ๆ ไป) สุขภาพเป็นเรื่องส่วนตัวในเบื้องต้น ก่อนค่อย ๆ ขยับมาเป็น เครือข่าย ชุมชน สังคม ... ที่สำคัญต้องเริ่มที่ตัวตนของตัวเองก่อน ฉะนั้นให้เป็นหมอพยายาลสักครึ่งเมือง ก็จะช่วยให้เขาสุขภาพดีไม่ได้ หากเขาไม่ได้เริ่มที่ตัวตนเขาก่อน ให้โอกาสเขาได้ระลึกถึงตัวเขาครับ ขอชื่นชม "จิตเวช" รพ.ยโสธร
พี่เบิร์ด
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

พวกเขาทุกคนคือ " คนที่เราภูมิใจ " และเชื่อว่าอนาคตของ " ไทย " มีคนอีกหนึ่งกลุ่มที่จะสานต่อและดูแล