เรา..คนทำงาน "จิตเวช" ได้ทำงาน..ชิ้นหนึ่งที่ต่อเนื่องมานานหลายปี..สม่ำเสมอไม่ขาด..แม้นโยบาย..จะหมดไปแต่ "ใจ" คนทำงานยังสานต่อ..จนเกิดเป็นเครือข่าย "งาน" เราในสถานศึกษาต่างๆ..จนเราเรียกได้อย่างภาคภูมิใจว่า.."ทีม"..ทีมที่ไม่ใช่โดยตำแหน่งหรือหน้าที่ แต่หากเป็นทีมที่เกิดจาก "ใจ" ร่วม "ใจ" ระหว่าง"น้อง-พี่ "...ที่ดูเหมือนต่างวัยแต่ใจในการทำงานไม่ต่างกัน...จึงอยากมาบอกเล่าเรื่องราว..แด่น้องๆ.."คนทำงาน"..

 

  

 

จุดเริ่มที่เกิดคือ การที่ถูกให้ต้องทำโครงการสำหรับวัยรุ่น..ในการรณรงค์เกี่ยวกับปัญญายาเสพติด "โครงการวัยรุ่นสดใส" และเน้น การทำความรู้ความเข้าใจความเป็นวัยรุ่น การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด เอดส์ และการให้บริการปรึกษาและบริการสุขภาพแก่วัยรุ่น และบริการสุขภาพที่หลากหลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

 

จากวันนั้นถึงวันนี้..แม้มีรางวัล มากมาย..ที่เป็นสิ่งการันตรี.."เรา" จากการทำงาน "โครงการวัยรุ่นสดใส" ก็ไม่ได้มีค่ามากเท่า..."ใจ"..ที่เราถักทอสานร่วม..ระหว่าง "เรา " น้อง-พี่ เพราะแม้เสร็จสิ้นการทำโครงการไปแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้ง..แต่หากเมื่อใดที่เรา โหยหาทีม.."ทีม"..เราก็จะกลับมา "ร่วม" งานกันทุกครั้ง..ไม่ว่าจะงานราษฎร์ หรือ งานหลวงก็ตามที