บรรยากาศการประกวดโครงงานระดับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

kru-sci
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บรรยากาศการประกวดโครงงานระดับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2551 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้จัดงานการประกวดโครงงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้โครงงานมาสร้างองค์ความรู้อีกวิธีหนึ่ง ก็เลยนำเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน เป็นโครงงานทั้ง 8 กลุ่มสาระ สาระละ 3-5 โครงงาน(โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลมีทั้งหมด 6  โรง) บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด เพราะหลายคนเป็นครั้งแรกที่ต้องมาประกวด

ไปชมกันเลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่าอิฐ พาเที่ยว ดูรูปความเห็น (0)