วันนี้ทั้งวัน..รู้สึกในจิตใจไม่นิ่งเท่าที่ควร มีเรื่องที่ต้องให้ครุ่นคิดและสลัดออกไป...รับรู้กับตนเองว่าเรื่องที่กังวลนี้..ก่อเกิดจากความคิดเชิงลบ ที่โผล่ผุดมาจากจิตใต้สำนึก..เพื่อที่จะมารุกเร้าให้ "ทนทุกข์"

 

 

 

"ผงเข้าตา"

เมื่อ..อยู่ๆ..มีผงเข้าตา "เรา" รู้สึกเจ็บ..และรำคาญนัยน์ตา
พยายาม..จะเอาผง..นั้นออก
พยายามด้วยตนเอง...แต่มองไม่เห็น
เมื่อมีใคร...อยู่รอบด้าน
ร้องขอ..ช่วยเขี่ยผงนั้น
แต่.."เขา"..ไม่ช่วย...
หากจะช่วย...ช่วยเพียง
หยิบยื่น..น้ำ..ที่ใสสะอาด
เพียงเพื่อ "ล้างตา"...
...
และดูเหมือน.."ผง"..นั้นหมดไป
แต่ยังรู้สึก...เจ็บๆ..นัยน์ตา