เทคนิคการอ่านจับใจความ

  ติดต่อ

  การอ่านจับใจความสำคัญ  
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกทักษะ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างหลากหลายวิธี สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านจับใจความดีขึ้น เช่น อ่านโฆษณา อ่านสลากยา อ่านเรื่องสั้นแล้วตอบคำถาม อ่านการ์ตูน อ่านกราฟ อ่านป้าย การอ่านจับใจความสำคัญ (Reading for Main Ideas) 1. อ่านเรื่องที่ต้องการจับใจความสำคัญโดยเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่อง เพราะชื่อเรื่องมักสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือช่วยบ่งชี้ให้เห็นจุดสนใจของเรื่อง ให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วตอบคำถามให้ได้ว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไมจึงทำ และได้ผลอย่างไร 2. พิจารณาหาใจความสำคัญจากแต่ละย่อหน้า ย่อหน้าที่ดีต้องมีเอกภาพ ดังนั้นแต่ละย่อหน้าจึงมีใจความสำคัญเดียวซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ผู้อ่านอาจสังเกตคำสำคัญหรือที่เรียกว่า คำกุญแจ ที่มักปรากฏให้เห็นหลายครั้งในย่อหน้านั้น อย่างไรก็ดีมิใช่ว่าทุกย่อหน้าจะมีใจความสำคัญของเรื่องเสมอไป หากย่อหน้านั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง หรือรายละเอียดขยายใจความสำคัญในย่อหน้าก่อน 3. นำใจความสำคัญของเรื่องที่จับมาได้ทั้งหมดมาเรียบเรียง ให้ต่อเนื่องสละสลวย โดยมีวิธีการ ดังนี้ - นำเฉพาะที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องเท่านั้นมาเรียบเรียง - หากใจความสำคัญซ้ำซ้อนกันให้ตัดออก - เรียบเรียงใจความสำคัญให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเด็นของเรื่อง และใช้สันธานเชื่อมให้สัมพันธ์กัน -ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน ประโยคขนาดสั้นซึ่งถูกตามหลักภาษาไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 225793, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 11:44:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การอ่านจับใจความสำคัญ#สพท.นค.2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)