วนอุทยาน ภูฝอยลม

หนาวนี้ หากยังไม่มีที่ไป ชวนไปเที่ยวภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีนะคะ

วนอุทยาน ภูฝอยลม

สวัสดีค่ะ ปลายเดือนตุลาคม 2551ที่ผ่านมา  ผู้เขียนมีโอกาสได้ลาพักร้อนไปพักผ่อนสมอง แวะอยู่หลายที่ ขากลับผ่านบ้านที่ห้วยเกิ้งที่จังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะ   เลยถือโอกาสไปที่เที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านมากนัก (~ 30 กม.)  ที่แห่งนั้นก็คือ ภูฝอยลม

ถ่ายภาพ ธรรมชาติ  ดอกไม้  มาให้ชมค่ะ

ทบทวนประวัติความเป็นมาก่อนนะคะ 

ภูฝอยลม เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่าฝอยลมซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่  ต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำไม้และมีราษฎรเข้ามาจับจองและบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมูบ้าน จึงทำให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  จนทำให้ฝอยลมเริ่มน้อยลง จนแทบจะหาไม่ได้ในพื้นที่

                ในระหว่างปี 2538-3532 ส่วนราชการต่างๆนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น (นายสายสิทธิ  พรแก้ว) ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายราษฎร เหล่านั้นอกจากพื้นที่ป่า โดยจัดให้อยู่พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการทำลายนิเวศ

                ปี 2533 สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อว่าโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 2535 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ละเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร โดยใช้ชื่อย่อว่าย.พ.พ.

                ปี 2535 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการสวนรวมพรรณป่าไม้ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ป่า ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป้นสถานที่สำหรบหารศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี

                ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาป่าสงวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

                ปี 2545 ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการนำเสนอและการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4 ( นายธีระยุทธ วานิชชัง ) จึงได้รับอนุมัติเงินก่อสร้างบ้านพักห้องน้ำ ศาลาห้องประชุม ศาลาพักผ่อนแหล่งน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ให้บริการ และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เพื่อความสะดวกในการจดจำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็น โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าPhu Foilom Ecotourism Project และในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร  รัตนนาคะ)  ได้มีแผนการที่จะพัฒนาพื้นที่ ภูฝอยลม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้หางบประมาณสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม สร้างถนนลาดยาง และจัดทำโครงการอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ และเส้นทางไดโนเสาร์ โดยมรการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์  ปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ขนาดเท่าของจริง ปั้นจระเข้และเต่าโบราณ จัดทำหุ่นจำลองและวิวัฒนาการ ของลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำนาฬิกาแดด โดยมีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ

อยากไปเที่ยวไหมคะ

 สำหรับการมาเที่ยวที่ภูฝอยลม ถ้ามาพักผ่อนหย่อนใจเตรียมเฉพาะใจให้สบายๆ พร้อมที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเดียวก็พอและก็เตรียมกำลังมาเดินด้วยค่ะ
- ถ้ามาเที่ยวแบบค้างคืน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย (ในหน้าหนาว)
- และสุดท้ายเลิกห่วงงานที่ทำค้างไว้ได้ก็ดี จะทำให้เที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้น
:: การเดินทาง ::
- เส้นทางสายอุดร-ดงเค็ง-หนองแสง-ภูฝอยลม ระยะทางประมาณ 45 กม.
- เส้นทางสายอุดร-บ้านเหล่า-หลุบหวาย-หนองแสง-ภูฝอยลม ระยะทางประมาณ 52 กม.
- เส้นทางสายอุดร-ทางพาดกุมภวาปี-สามเหลี่ยม-หนองแสง-ภูฝอยลม ระยะทางประมาณ 60 กม.
- เส้นทางสายอุดร-ห้วยเกิ้ง-ท่ายม-หนองแสง-ภูฝอยลม ระยะทางประมาณ 73 กม.
:: หมายเหตุ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดขอแนะนำให้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีก่อน แล้วค่อยเลือกเส้นทางมาที่ภูฝอยลมตามเส้นทางที่ใกล้และสะดวกที่สุดค่ะ
1. ท่านที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวแบบไปกลับไม่ค้างคืนที่ภูฝอยลมสามารถเดินทางขึ้นมาได้โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักยานยนตร์ โดยบนภูฝอยลมมีร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการหรือจะซื้อขึ้นมาจากข้างล่างก็ไม่ว่ากัน
2. สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาพักค้างคืนที่ภูฝอยลมกรุณาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับอากาศที่หนาวกว่าปกติและอย่าลืมเสื้อกันหนาวเอามาเผื่อไว้ด้วย ผ้าห่มด้วยก็ดีค่ะ อาหารและบริการเรามีร้านอาหารเปิดถึงเที่ยงคืนพร้อมทั้ง Folk Song บรรเลงขับล่อมถ้าท่านต้องการ
3. กรณีที่มาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปกรุณาจองเต๊นท์หรือบ้านพักไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อความแน่นอนว่าท่านจะมีที่นอน ถ้าจะให้แน่นอนจริงๆ ระบุมาด้วยว่ากลุ่มของท่านมาพักแบบใด ต้องการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอะไรบ้าง

ถ้ามาปลายฝนต้นหนาว  จะดีค่ะ  อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวมาก ระหว่างทางก็มีน้ำตกธารงามให้ลงเล่นด้วยค่ะ  พอมีน้ำให้เล่นบ้าง  

หนาวนี้  หากยังไม่มีที่ไป  ชวนไปเที่ยวภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีนะคะ

แหล่งข้อมูล

 

http://www.udonthani.com/phufoilom.htm

http://www.pantown.com/board.php?id=6189&area=1&name=board1&topic=69&action=view

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ชีวิตความเห็น (17)

น่าสนใจนคะพี่ไก่

เห็นพี่น้อยจันทร์เพ็ญบอกอยู่คะ

ไปไม่ชวน เอารูปมาดูให้อิจฉาอีกแล้ว

น้องไก่  สวยมากเลยค่ะ  ถ่ายภาพได้สวยมาก อยากไปบ้างจังค่ะ

สวยค่ะพี่ไก่

มีความสุขมากๆนะคะ

take care

 

เขียนเมื่อ 

P  วัน Va เหลือเยอะ นาน ๆ มีโอกาสได้เที่ยวค่ะ 

ไปได้นะคะ ไม่ไกลมากหรอก  ขอนแก่น-ภูฝอยลม ระยทาง ~ 100 กม. นั่งรถชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้วค่ะ

ตอนนี้ เดือนพฤศจิกายน อากาศกำลังเริ่มหนาว สบาย ๆ เย็นสดชื่น ได้หายใจเต็มปอด ได้ฟอกปอดด้วยค่ะ ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

P  ขอบคุณค่ะ พี่ครูอ้อย แซ่เฮ

ถ้ามีโอกาสมาทางขอนแก่น-อุดร-หนองคาย อย่าลืมแวะไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

P สวัสดียามเช้าค่ะ

 • ดีจัง มาอวยพรแต่เช้า
 • มีความสุขมากมายวันหยุดค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • blog แต่ละ blog ในช่วงนี้ มีแต่เรื่องท่องเที่ยวนะครับ
 • อ่านแล้วรู้สึกอยากไปพักผ่อนสมองนาน ๆ สักพัก
 • ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีครับ
เขียนเมื่อ 

P สวัสดีค่ะ ท่าน Col.boonyarit

 • หน้าหนาวคงเป็นหน้าของการท่องเที่ยวของทุกคนค่ะ และทุกจังหวัดมีธรรมชาติที่สวยงามอยู่ใกล้ ๆ ต่างกับการเที่ยวในหน้าร้อน มีจำกัดเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้น
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาชื่นชม
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ อ.ไก่
 • บรรยากาศงามมากๆๆ
เขียนเมื่อ 

P สวัสดีค่ะ pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ]

 • หน้าหนาวเมืองไทยเราสวยงามทุกที่ค่ะ
 • ภูฝอยลม มีโอกาสแวะมาได้นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ไก่

สบายดีไหมคะ

ตามมาเที่ยว ภูฝอยลม ด้วยคนค่ะ

งามมากๆ นะคะ หวังว่าสักวันคงได้ไปเยือน

ให้พี่ไก่ มีความสุข ทุกวี่วันค่ะ คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

P สวัสดีค่ะ น้อง  poo

 • สบายดีนะคะ พี่ก็เรื่อย ๆ สบายดีค่ะ
 • ภูฝอยลม มีธรรมชาติดีๆ ถ้ามีโอกาสแวะมานะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณน้า

หนูมาอ่านบันทึกของคุณน้า  มีประโยชน์ให้ความรู้ค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะน้องนัทที่มาเยี่ยมบันทึก

น้าไก่พึ่งกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เด็กบ้านนอก
IP: xxx.183.235.110
เขียนเมื่อ 

มีรถโดยสารไปถึงไหมค่ะคือไม่มีรถส่วนตัวนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ปีนี้ พ่อแม่และครอบครัว จะไป Countdown ที่ภูฝอยลมค่ะ  

ครูไก่
IP: xxx.51.41.235
เขียนเมื่อ 

จะไป 11 ธ.ค. 2554 มีดอกทิวลิปหรือยังคะ ใครรู้ตอบด้วย จะขอบคุณมากคะ่

หมายเลขบันทึก

224588

เขียน

21 Nov 2008 @ 23:41
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก