ตกลงว่าอิสระภาพเป็นสิ่งที่เรามุ่งค้นหาเพราะว่าโดยพื้นฐานไม่เคยมีหรือไม่ได้รับมาก่อน หรือมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิด แต่เราพยายามสะบัดทิ้ง สลัดออกกันแน่ ชักไม่แน่ใจ เรื่องนี้เคยมองว่าเกิดมาก็มีอิสระ แล้วก็ค่อย ๆ สร้างพันธนาการ เริ่มจากเพื่อให้ปลอดภัย จนมาเพื่อให้ได้รับความรัก ....ให้ได้รับการยอมรับ จนเพื่อความสุขสบายในทุกมิติ ยิ่งมากก็ยิ่งน้อยลงซึ่งความเป็นอิสระภาพ และเดินมาจุดที่เรียกว่า “ขาดอิสระภาพ”

     มาถึงวันนี้หลังจากที่ได้ทบทวนทั้งคืน เพราะมีเหตุให้ต้องทบทวนอะไรบางอย่าง “อิสระภาพที่แท้จริงเป็นเรื่องของจิตและใจ หาใช่กายเพียงอย่างเดียวไม่” ดูอย่างเหลือมที่เคยบันทึกไว้ที่ “อิสระภาพที่ถูกคุมขัง” ก็ยังเป็นการมองอิสระภาพของผมที่ไม่หลุด หรือมองแบบขาดอิสระภาพในการมอง ผมกลับไปตั้งคำถามกับเหลือมอีกว่า “ทำไม ถึงอยากติดคุก” ทั้ง ๆ ที่หากวันนี้ผมจะไม่ถามเหลือมเด็ดขาด เพราะได้เรียนรู้แล้วว่า

          ไม่น่าจะดี
          อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข ---> ค่อย ๆ เพิ่มเงื่อนไข ---> เงื่อนไขมากจนขาดอิสระภาพอย่างถาวร ---> พยายามลดเงื่อนไขโดยการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ ---> เงื่อนไขก็ยังมากอยู่ ยังขาดอิสรภาพอย่างภาวรเช่นเดิม

          น่าจะดี
          อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข ---> ค่อย ๆ เพิ่มเงื่อนไข ---> เงื่อนไขมากจนขาดอิสรภาพอย่างภาวร ---> พยายามลดเงื่อนไขโดยจิตและใจ ทำความเข้าใจการมีเงื่อนไข ---> เงื่อนไขก็จะค่อย ๆ หมด ลดน้อยถอยลง --->  อิสระโดยไม่มีเงื่อนไข

    ตกลงผมได้ข้อสรุปในตอนนี้ว่าผมจะต้องไม่แม้แต่จะถามหาว่า “อิสระภาพที่แท้จริงคืออะไร” ผมน่าจะดีขึ้นในเรื่องความเป็นอิสระภาพ ทันทีที่คิดได้ นี่แหละครับจึงได้บันทึกไว้