ในวันที่2เมษา49ดิฉันมีโอกาศมาที่วัดป่าที่จังหวัดสุรินทร์เนื่องจากลูกชายและเพื่อนจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่   วัดนี้เป็นวัดป่าสายธรรมยุต   ดิฉันมีโอกาศพบเจ้าอาวาศที่อายุค่อนข้างน้อยและหลวงตาที่เคยอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ดูลย์ยังมีชีวิตอยู่   สิ่งที่สัมผัสได้จากการเข้าไปวัดคือ

1  ความสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ

2  พระภิกษุที่กำลังทำงาน  ท่านทำไปก็คุยกับโยมด้วยความเมตตา

3  ความรู้สึกปลอดภัย   ดูแล้วน่าจะมั่นใจได้ว่าโยมสามารถมาฝึกปฏิบัติได้

ดิฉันเคยถามน้องๆและเจ้าหน้าที่ของสถาบันว่าโรงพยาบาลที่ได้HAเวลาเดินเข้าไปแตกต่างจากโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านอย่างไร   เท่าที่จำได้น่าจะคล้ายวัดที่มีคุณภาพคือ

1  ความสะอาด  สะดวก  รวดเร็ว

2  เจ้าหน้าที่ที่ทำงานไปและพูดคุยกับผู้มารับบริการด้วยเมตตา  น่าประทับใจ

3 ความปลอดัย   ไม่ติดโรคติดต่อ  ไม่เกิดอุบัติเหตุ  มีข้อมูลให้ผู้ป่วย  สื่อสารกับผู้ป่วยได้

เปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่าสถาบันของเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาก   ถึงแม้จะยังไม่ดีที่สุด

ดิฉันขอถือโอกาสเอาบุญมาฝากท่านผู้อ่านBlogทุกคนค่ะ   สาธุ