ในการทำหน้าที่ครูนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำคือคิดคำพูดที่หวังว่าจะให้คนฟังคือผู้เรียน สะดุ้ง หรือสดุดใจ แล้วคิดทบทวนจนได้รับประโยชน์จากคำหรือข้อความนั้นๆ  มีอยู่หลายคำที่ดูจะได้ผล ตัวอย่างเช่นคำนี้แหละครับ .. "โง่แบบละเอียด" ผมมักใช้ในโอกาสเปิดคอร์สวิชาพวกเทคโนโลยีทั้งหลาย โดยเฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  บอกเตือนให้รู้ว่าพวกที่ขยันตามซื้อแล้วมาอวดโก้ บอกคนอื่นว่าทันสมัย ฉลาดที่ตามทันเทคโนโลยีนั้น ดูให้ดีๆเถิด มันฉลาด หรือ "โง่แบบละเอียด" กันแน่ แล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันจนพบ "รายละเอียดของความโง่" ได้มากมาย  ศิษย์คนหนึ่งเคย E-mail มาหาและอ้างอิงถึงคำนี้ด้วย  ... นี่ไงครับหลักฐาน

From : <[email protected]
To :    [email protected] 
Subject :  เรียนอาจารย์ 
Date :    Wed, 12 Jun 2002 19:13:51 +0700 

        เรียนอาจารย์ที่เคารพ 
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเรียนกับอาจารย์ ผมมีความรู้สึกว่าผมได้เปิดโลกทัศน์แห่งการดำรงชีวิตมากเลยทีเดียว และพอมาเรียนวันนี้แล้วก็ได้รู้ว่าโลกของเราน่าค้นหาอีกมาก และผมจะไม่ยอม เป็นคนโง่แบบละเอียด อีกต่อไป แล้วอย่างนี้ยังจะมีใครขาดเรียนอีกหรือ 
                                                                          

                                                                           ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                                                                                    ลงชื่อ ......????....