กำลังออกแบบทำเนียบใหม่นะครับ อดใจรอสักครู่ครับ นบอ.รุ่น 1