ขณะขับรถจากยโสธร - ขอนแก่น ขอนแก่น-ยโสธร ระหว่างผ่านเส้นทางรอยต่อ อ.ยางตลาด และ อ.บ้านบ่อ ตลอดปีของการเดินทางที่ผ่านตลอด สิ่งหนึ่งที่พบเห็นเสมอคือ ความเขียวชอุ่ม..ของผืนนา เพราะแถบนี้มีการทำนาตลอดทั้งปี..และสิ่งหนึ่งที่สังเกตพบ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นั่นคือ...รอบพื้นที่..การทำนา "ชาวนา" เริ่มปลูกต้นไม้แซม...และมีบ่อน้ำ มีพืชผักสวนครัวปลูกรายล้อม..หนองน้ำนั้น ความสบายใจ...

 

          จากภาพที่พบเจอนั้น ทำให้นึกถึงเรื่อง "เล่า" ของพี่หน่อยน้อย ที่มีวิธีจัดการกับ "จิต" ใจ ของตนเอง...

 

          เมื่อเลิกงาน พี่หน่อยน้อย..มักจะไปที่นาใกล้ๆ บ้าน เพื่อไปซึมซับ..ถึงความสงบที่ซ่อยอยู่ในธรรมชาตินั้น ทุกครั้งที่ไป "จิต" ใจ จะรู้สึกสงบ นิ่ง สิ่งที่รุมเร้า เข้ามา...ก็เป็นเพียง "สิ่งที่เข้ามา" หาใช่สิ่งสำคัญไม่..และมองให้ออกถึงสิ่งที่เข้า..คงอยู่สักพัก..และก็หายไป และวิธีการที่พี่หน่อยน้อยเลือกทำ...ก็ทำให้เกิดกำลังใจและฝ่าฟัน..อะไรหลายๆ อย่างที่ผ่านมาในชีวิตได้ และถึงแม้ไม่อะไรที่ต้องกังวลในใจ...พี่หน่อยน้อยก็เลือกที่จะทำอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งเมื่อเราถามว่า..ตอนเย็นไปไหนไหม พี่หน่อยน้อยก็มักจะบอกว่า "ไปทำนาปัง Therapy"