บันทึกนี้เขียนขึ้นมา..เพราะ get และอยากเขียน...

 

 

ความไว้วางใจ

หากเมื่อใดก็ตาม...ที่คุณ..ร้องเรียก หา"ความไว้วางใจ"
คุณจะไม่ได้รับความไว้วางใจ...
หากคุณ..ไม่คิดที่หยิบยื่น "ความไว้วางใจ" นั้น ให้คนอื่นก่อน

 

เพราะ..อะไรคุณ จึงอยากได้ "ความไว้วางใจ"
เพราะ..คุณ"ไม่เคยไว้วางใจ"
ไม่ไว้วางใจ..แม้แต่..ต่อ"ตัวคุณเอง"
คุณจึงวิ่งและแสวงหา.."ความไว้วางใจ"

 

การไว้วางใจ..สักหนึ่งครั้ง
คุณยังเลือก..เงื่อน "เวลา" และเงื่อนใดใด
ที่จะหยิบยื่น.."ความไว้วางใจ"
หาก..คิดอยาก.."ไว้วางใจ" ใคร

 


ทำไมไม่หยิบยื่นเลย...
ที่ไม่หยิบยื่น..เลยเพราะ "ลังเล"
ลังเลเพราะ..."ไม่ไว้วางใจ"