สวัสดีค่ะสมาชิก  GOTOKNOW  ทุกๆท่าน 

เพื่อในการติดต่อประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์   จึงขอให้ทางกลุ่มงานให้ความร่วมมือกัน

สามัคคีกันนะค่ะ   งานออกมาจะได้ผลที่ดีที่สุดค่ะ

                                                       ขอบคุณค่ะ