"ความเท่าเทียมและโอกาส" พิการทาง "จิต" ใจ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเท่าเทียม และโอกาส

การวินิจฉัยคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

ความพิการหรือความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมในที่นี้ หมายถึง
 1. คนป่วยโรคจิต
 2. คนที่มีความผิดปกติของสมอง ซึ่งทำให้เกิดความบกพร่องทางการรับรู้ อารมณ์และความคิดจนมีพฤติกรรมที่เบียงเบนไปจากปกติ เช่น ผู้ป่วยที่สมองถูกกระทบกระเทือนแล้วทำให้เป็นคนฉุนเฉียว ก้าวร้าว เอะอะอาละวาด ฯลฯ

ระดับของความผิดปกติ
 ระดับที่ 1 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และรบกวนความสงบผู้อื่น
 ระดับที่ 2 ผู้ที่อยู่ตามลำพังไม่ยุ่งกับใคร และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 ระดับที่ 3 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้บ้าง
 ระดับที่ 4 ผู้ที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้
 ระดับที่ 5 ผู้ที่เลี้ยงตัวเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นได้

 

ในการประเมินสภาวะทางจิต หรือพฤติกรรม 3 ด้าน คือ
 1. สภาวะทางจิตใจ
 2. สมรรถภาพทางสังคม
 3. สมรรถภาพในการดำรงชีพ

 

กฏกระทรวงกำหนด ดังนี้
 1. คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ได้แก่ คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางจิตใจหรือสมองของการรับรู้อารมณ์ ความคิด จนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่จำเป็นในการดูแลตนเองหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น และ
 2. เมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามปกติแล้วแต่ความผิดปกติหรือความบกพร่องดังกล่าวยังคงมีอยู่

 

คนพิการตามกฏหมาย ประเภทนี้ จึงหมายถึง
 1. คนที่มีความผิดปกติทางจิตใจหรือพฤติกรรมระดับที่ 1 หรือ 2 มีอาการทางจิต (ป่วย) อย่างน้อย 2 ปี (อาการอาจเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปช่วงเวลาดังกล่าวได้) และ
 2. ก่อนการวินิจฉัยต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์ถูกต้องสมำเสมออย่างน้อย 6 เดือน ติดต่อกัน

 

ผู้ป่วยจิตเวช ที่อยู่ในความดูแลของ "เรา" ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2549 มีทั้งหมดจำนวน 988 คน ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางจิตเวชและได้รับการรักษา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ไปจนถึงสูงสุดเป็น 10 ปี+ แต่ (ข้อมูลจาก ทะเบียนกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร)..ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ 4 คน..(ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร)

 

คำถาม

"อะไร...คือ...ความเท่าเทียมและโอกาส...?"

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (9)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ขอร่วม ลปรร.นะครับ

     การให้คนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นคนชายขอบอีกลุ่มหนึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน มี 2 มุมให้พิจารณา

     1. ขึ้นทะเบียนได้เร็ว รับรองเร็ว ทำให้เขาได้โอกาสเป็นคนพิการตามสิทธิอันพึงมีพึงได้

     2. หลักเกณฑ์มาก ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เขาไม่ได้ได้ขึ้นทะเบียนฯ แต่เขาก็ไม่เสียสิทธิ หากญาตินำไปยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ อันนี้ก็น่าพิจารณา

     จากทั้ง 2 ประการ ผมเองแม้จะดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับ สวรส.ภาคใต้ มอ.อยู่ด้วย ก็เคยได้ทบทวนกันในที่ประชุม โดยสรุปก็ยากที่จะตัดสินใจอยู่ และพักเรื่องนี้ไว้เป็นประเด็นหารือใหญ่ ๆ เรื่องหนึ่งครับ คาดหวังว่าเร็ว ๆ นี้จะมีทางออกที่สวยงาม เมื่อเราใช่ขบวนการกลุ่มฯ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้คือ...ข้อเท็จจริงที่อยาก "สะท้อน" อะไรบางอย่างให้รับทราบ...

"ผู้ป่วยจิตเวช...ไปสมัครงานที่ไหน..มักถูกปฏิเสธ"

"ผู้ป่วยจิตเวช...ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ..ก็ถูกปฏิเสธ"

ภาระที่เกิดขึ้น..จึงตก..อยู่ที่ "ชะตา" ที่เขาได้รับ

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

สังคมชอบอ้างความเท่าเทียมกัน
แต่สังคมก็ไม่เคยให้ความเสมอภาคกับทุกคน

 

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ก่อนถึงสังคม...

คน..เคยหยิบยื่น ให้ ความ "เท่าเทียม" กันหรือไม่

ครอบครัว..เคยหยิบยื่น ให้ ความ "เท่าเทียม" กันหรือไม่

ชุมชน..เคยหยิบยื่น ให้ ความ "เท่าเทียม" กันหรือไม่

สังคม...

 

 

พี่หน่อยน้อย
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
สภาพสังคมในปัจจุบัน  ทำให้เกิด  คนที่มีความพิการทางจิตใจมากขึ้น เราควรจะทำอย่างไรดีที่จะช่วยให้คนเหล่านี้ได้รับการดูแล   ให้โอกาส....กับคนเหล่านี้เถอะค่ะ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

คุณ "พี่หน่อยน้อย"

เพียงแค่คนพิการ...กาย..สังคมยังลืมเลียวแล..ในบางโอกาส
แล้ว..ผู้พิการ.."จิต"..ใจ..เล่า..จะได้โอกาสนั้น..มากแค่ไหน

thaibannok
IP: xxx.151.140.123
เขียนเมื่อ 

คุณพี่ Dr.Ka-poom คะในกรณีที่ป่วยทางจิตโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นจะทำอย่างไรกับคนที่กำลังเผชิญกับเรื่องแบบนี้คะ ??

แล้วถามว่าในโลกแห่งความจริง การป่วยทางจิต มีคนยอมรับตนเองมากแค่ไหนคะ ว่าตนเองเป็นโรคจิต...งงมั๊ยคะ ??

อาจเป็นแค่คนหนึ่งบนโลก จุดเล็กๆของสังคม แต่ถ้าจุดเล็กๆ จุดนี้ จะมีส่วนร่วมกับหลายๆ จุดที่คล้ายคลึงกัน ก็ขอเป็นกำลังใจในการที่จะส่งเสริมการทำความดี เพื่อสังคม ประเทศชาติ มวลมนุษย์โลกต่อไป นะคะ

เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ และฟันฝ่า สู่จุดหมายที่คุณพี่
Dr.Ka-poom  ต้องการถ่ายทอดสู่มวลชน ต่อไปนะคะ สู้ๆๆ!!!!

Thaibannok...คนดีคะ *_*!!

น้อง ดร.กะปุ๋มขา

พี่หนิงมาเชิญไปเยี่ยม เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับ gotoknow และเจ๊ดัน

ขอบพระคุณค่ะ

lastz
IP: xxx.10.147.252
เขียนเมื่อ 

หนูก็เป็นผู้พิการทางจิตใจค่ะ ฮอร์โมนสมองไม่หลั่ง พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง พูดจีนได้ค่ะ ตอนนี้ยังมีคนเลี้ยงอยู่ ถ้าไม่มีคนเลี้ยงก็ว่าจะหางานทำค่ะ