บางครั้ง บางห้วงเวลา ที่เราเผชิญอะไรมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราลืม "นิ่ง" ที่มองเห็นใน "เรา" บางครั้งเรารับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง...ของสิ่งรอบด้านและ "ผู้คน"..ที่แวดล้อมเรา..รับรู้ได้เพียงเจ็บปวด..คำถาม ที่อัดอั้นและคับข้องใจ...ว่าทำไม "เปลี่ยน" แต่หากลืมมอง..สิ่งที่ "จริง" ของชีวิต.."อณูทุกอณู"..หาจีรัง..และยั่งยืนไม่

 

 

ความคงอยู่ และการเปลี่ยนแปลง

มนุษย์...มัก "มุ่ง"..ถึงการคงอยู่
หารู้ไม่ว่า...ตลอดเวลาของ "ลมหายใจ"
มีการเปลี่ยนแปลง
ยากที่จะหาสิ่งที่แน่นอน...ไม่
หากเรา..ลืม "นิ่ง"...
เรา..ก็ลืม..."จริง"
ว่าทุกสิ่ง..คือ การเปลี่ยนแปลง
เกิด ขึ้น คงอยู่ และดับไป
หาอะไร..ที่แน่นอนไม่
หากเรา.."รู้".."ทัน"
ทุกข์..ที่มี..ก็อาจ "ลด"..ได้
บางครั้งอาจทำได้...
ในสิ่งที่ตระหนัก
แต่..บางครั้ง..อาจลืมไป
ที่จะ.."นิ่ง"...
เฝ้ามอง...การเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่าง..เข้าใจ