สอนเจ้าหน้าที่วันที่ 3

การทำคุณภาพ คือ การทำงานประจำของเราให้ดีเท่านั้นเอง
วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการสอนเรื่องคุณภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่วันนี้เป็นวันแรกของกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสอนวันนี้ ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับลูกจ้าง(ทั้งประจำและชั่วคราว)มีความรู้สึกว่าการทำคุณภาพไม่ยากอย่างที่เคยเข้าใจ จากการพูดคุยอย่างเป็นกันเองในห้องประชุมก่่อนสอน ผมถามว่าที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพให้ความรู้สึกอะไรแก่เราบ้าง มี 2-3 คนที่กล้าตอบ ซึ่งผมคิดว่าดีมากเลย มันสื่อถึงผลลัพธ์อย่างหนึ่ง ที่กลวิธีที่ผ่านมาของเราทำให้พวกเขารู้สึกแบบนั้น วันนี้...เนื้อหาที่ผมสอนจะปูพื้นและฟื้นความทรงจำ ก่อนว่าไอ้หน้าตาของคุณภาพเป็นอย่างไร ผู้รับบริการของเรามีใครบ้าง(ภายนอก/ใน,ชุมชน/สังคมอย่างไร) ซึ่งหลักการสอนอันนี้ผมได้เรียนรู้จาก อ.ชูชาติ ส่วนหลักการสอนส่วนหลัง ผมก็copy มาจากของทาง พรพ. นั่นเอง (คุณภาพทำอย่างไร) คือผมใช้หลัก 3 ข้อ คือ 1.ทำงานประจำให้ดี ซี่งต้องรู้ก่อนว่า เราทำงานอะไรบ้าง ทำไปเพื่ออะไร(คุณค่าประโยชน์)/เป้าหมายของงาน แล้วเราจะทราบได้อย่างไนว่าเราทำงานได้ดีแล้วหรือไม่ ซึ่งในปีนี้ผมไม่ได้สอนเรื่องตัวชี้วัดเลย(ซึ่งปีที่แล้วสอนไปแต่ประเมินดูแล้วไม่ค่อยได้ผลที่จะให้ระดับผู้ปฏบัติระดับลูกจ้างไปเก็บ) แต่ให้ใช้บันทึกลงในสมุดความเสี่ยงของหน่วยงาน เมื่อพบสิ่งที่ไม่ดี(ไม่ตรงกับเป้าหมายของงาน) 2.ขยันทบทวน โดยเน้นการทบทวนงานประจำ หากพบข้อบกพร่องนำมาปรับปรุงระบบหรือวิธีการทำงาน โดยอาศัยความเรียบง่าย สามัญสำนึกและสร้างสรรค์ 3.มีอะไรให้คุยกัน ได้แก่การทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน โดยผมได้สอนแนวความคิด(core value) โดยเลือกที่คิดว่าสำคัญได้แก่ มุ่งเน้นผู้รับบริการ การทำงานเป็นทีม พยายามเรียนรู้ คุณค่าและการเพิ่มคุณค่าของตนเอง ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ มืออาชีพ ปรับปรุงต่อเนื่อง และ มองผลลัพธ์ของงาน(คุณค่า) จบด้วยการทำกลุ่ม โดยให้เขียน ว่า งานเรามีอะไรบ้าง ผู้รับบริการของเราใครบ้าง เป้าหมายของงานมีอะไร เราทำได้ดีไหม หากทราบว่าดีไม่ดี ที่ผ่านมารู้ได้อย่างไร หากไม่รู่จะทำอย่างไร และสุดท้ายคือ เรามีแนวความคิดอะไรบ้างในปรับปรุงงาน(อาจจะเคยบอกคนอื่นๆแล้วหรือไม่บอกใครมาก่อน) หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาพูดให้ฟังที่ละกลุ่ม/คน แล้วร่วมกันมอง และผมเสริมให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น ผมบอกยำ้กับผู้รับการอบรมอีกครั้งก่อนกลับบ้าน ว่า การทำคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับ เพราะ การทำคุณภาพ คือ การทำงานประจำของเราให้ดีเท่านั้นเอง ก่อนกลับ ผมให้ทุกคนท่องแนวคิดที่ได้ให้ไว้ ( หมือนเด็กนักเรียนท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้านเลยครับ^_^) บรรยากาศวันนี้เหมือนดีกว่าปีที่แล้ว เพราะเหมือนเอาเรื่องใกล้ตัวมากๆ(เพราะเป็นเรื่องานของตนเอง)วันนี้เลิกอบรมตรงเวลาเป๊ะ คือ 16.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพที่กำลังงอกเงยโรงพยาบาลไพศาลีความเห็น (0)