คอนสตรัคติวิส (constructivism) คืออะไร? และคอนสตรัคติวิส (constructivism) เชื่อว่าต้องทำอะไร?

 

 

 

ดอกหญ้า เมื่อ พ. 29 มี.ค. 08:41:30 2006 เขียนว่า:

รบกวน คุณDr.Ka-poom  อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ คอนตรัสติวิสซึม  ให้ได้อ่านได้ไหมคะ 
หรือรวบกวนส่งทางอีเมล์ก็ได้นะคะ  กำลังสนใจค่ะ
แหะๆ รบกวนเกินหรือเปล่าคะ  ขอบคุณค่ะ

 

          จาก คห. ที่มิตรคนดีคนหนึ่ง "คุณดอกหญ้า" ทิ้งถาม..ไว้ใน "คำเฉลยของน้องเดม...กับความคิดเชิงระบบ?" ...จึงขอมา ลปรร. กันที่นี่นะคะ

 

           คอนสตรัคติวิส (constructivism) เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ใช่การถ่ายทอด บุคคลสร้างขึ้นด้วยความรู้สึกในโลกของพวกเขาเอง และทุกๆสิ่งที่ที่พวกเขาเข้ามาสัมผัสโดยสร้างสิ่งแทนความหมายหรือโมเดลจากประสบการณ์ของพวกเขา การสร้างความรู้เป็นกระบวนการธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เผชิญกับบางสิ่งที่พวกเขาไม่รู้แต่มีความต้องการที่จะเข้าใจ ธรรมชาติของพวกเขาก็จะเอนเอียงที่จะพยายามให้เคยชินกับมันในสิ่งที่ว่าอะไรที่พวกเขาพร้อมจะรู้ในเรื่องที่จะอธิบายว่ามันหมายถึงอะไร วัยเด็กเล็กจัดเป็นแม่แบบของคอนสตรัคติวิส (Constructivists) พวกเขา(เด็กๆ)ไม่หยุดนิ่งที่จะสำรวจในโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่พวกเขาไม่เข้าใจ ดังนั้นพวกเขามักจะทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องภายใต้ความคุ้นเคยที่เป็นไปได้และข้อจำกัดที่มีอยู่ พ่อแม่พยายามที่เข้ามาแทรกแซงด้วยการสอนตามบทเรียนของเขา แต่เด็กวัยเด็กเล็กมักจะนำเสนอด้วยการสำรวจและเรียนรู้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

 

          และ คอนสตรัคติวิส (constructivism) ยังเชื่อว่าความรู้นั้นไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างง่ายโดยครูไปสู่นักเรียน หรือจากพวกเราไปสู่ใครๆ ไม่มีใครที่จะสอน/บอกได้ว่าพวกเรานั้นรู้อะไร คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเรารู้อะไร เพราะว่าคนอื่นนั้นไม่ได้มีประสบการณ์อย่างที่พวกเรามี (เช่นเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้อะไรเช่นกัน) และถ้าพวกเรามีการแบ่งปันประสบการณ์ การตีความของพวกเราก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะพวกเรานั้นมีความสัมพันธ์กันกับระดับก่อนหลังในประสบการณ์นั้น อาจดูเป็นเรื่องความเชื่อของพวกเราที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และเทคโนโลยี เราอาจจะตีความในเรื่องของความเชื่อในบริบทตามที่เราเชื่อและความรู้ที่มีได้ เราอาจจะยอมรับอย่างเที่ยงตรงหรือปฏิเสธในสิ่งที่นอกรีต (ซึ่งมีมากมายในหลายโรงเรียนที่ทำ) การสอนนั้นไม่ใช่กระบวนการแจกแจงความรู้ให้ทราบ เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ครูรู้ และการที่ครูรู้อะไรนั้นไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนได้ พวกเราเชื่อว่าการสอนนั้นเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนไปสู่การสร้างความหมายจากประสบการณ์ที่พวกเขามี โดยมีการเตรียมประสบการณ์นั้นและแนะนำกระบวนการสร้างความหมาย

 

เพิ่มเติม ฐานคิดที่มา คอนสตรัคติวิส (constructivism)