สอนเจ้าหน้าที่วันที่ 2

Tracer ก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการจัดการความรู้นั่นเอง
วันนี้วันที่ 2 ที่ผมได้สอนเจ้าหน้าที่กลุ่มข้าราชการในหัวข้อ การตามรอย ซึ่งผมพยายามพูดทั้งทางคลินิกและกระบวนการทำงานที่ไม่ใช่คลินิก เพราะ ผู้เข้าร่วมประชุม มีพ่อบ้านที่ต้องทำงานเกี่ยวกับบริหารด้วย และ แผนกอื่นๆ เช่น lab X-ray ผมเคยกระตุ้นให้สมาชิกในศูนย์พัฒนาคุณภาพ พยามยามออกมาเป็นวิทยากรบ้างเพราะผมจะบอกว่า มันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้น แต่ก็ไม่มีใครกล้าเลย ผมเลยต้องวันแมนโชว์ต่อไป เครื่องมือการตามรอย เป็น เครื่องมือหรือวิธีที่ใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผม เมื่อวานผมสอนเรื่อง 3C ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนใหญ่เข้าใจดีมาก เสียดายไม่ได้ทำแบบสอบถาม แต่ผมมักจะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาฟังโดยตรง และดูการตอบสนองก็จะเข้าใจได้มากขึ้น ว่าดีไม่ดีอย่างไร วันนี้ผมเพียงแค่อยากให้ เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า มันเป็นเครื่องมือหรือวิธีการชนิดหนึ่ง ในการค้นหาสิ่งที่ดีที่มีอยู่เดิม หรือ โอกาสพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดจากการมองแบบครอบคลุม ของระบบการดูแลผู้ป่วย หรือ ระบบการทำงาน เครื่อมือในการพัฒนา ระบบอื่นๆ ช่วยให้มองตนเองดีขึ้น รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองจากการพัฒนาที่ผ่านมา โดยที่แต่เดิมอาจไม่ทราบเลยหรือไม่เคยรู้สึกเลย ประสบการณ์ในการสอนวันนี้ทำให้มองในมุมมองนึงได้ว่า (ไม่ทราบว่าเป็นกุศโลบาย ของทาง พรพ.หรือเปล่า) การเขียนโดยวิธีการเล่าเรื่องในการตามรอยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย/กระบวนการทำงาน กระบวนการพัฒนา และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปรียบเหมือนเป็นการสร้าง คลังความรู้ชนิดหนึ่งให้กับโรงพยาบาล เพราะความรู้บางอย่างที่เขียนออกมาเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามาก เมื่อเกิดจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ ถ้าหากสามารถกลั่นกรองออกมาได้ ผมจึงคิดว่า Tracer ก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการจัดการความรู้นั่นเอง ซึ่งต้องฝึกฝนทีมในการใช้ ตัวตามรอยต่อไป เพื่อเสริมและฝึกให้โรงพยาบาลผมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพที่กำลังงอกเงยโรงพยาบาลไพศาลีความเห็น (0)