จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

konnthainakrap
ธรรมศึกษา

 

1. ซาบซึ้งถึงนโยบายอำนาจหน้าที่ และกิจการของสถานศึกษา หรือหน่ายงานที่ตนรับผิดชอบ มีแผนการดำเนินงาน หมั่นเอาใจใส่ ปรับปรุงสถานศึกษาหรือหน่ายงานของตนให้ดีขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอ

2. หมั่นศึกษาหาความรู้ ในการบริหารและปรับปรุงตนเองอยู่ทุกระยะจัดให้มีระบบการติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา อย่างมีระเบียบ และประสิทธิภาพ รู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน ต้องติดตามผลงานอยู่เสมอ หากพบข้อพกพร่องอย่างไร ต้องรีบแก้ไข รู้จักพิจารณาลำดับความสำคัญของงาน งานไหนด่วนต้องรีบทำก่อน หมั่นอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถในการทำงาน

3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีพรหมวิหารธรรม มีความยุติธรรม เป็นคนตรงเป็นคนใจกว้าง และใจหนักแน่นต่อสภาพการณ์ และคำพูดที่ขัดแย้งและไม่เป็นมิตร เป็นผู้ที่กล้ายอมรับผิด ไม่เป็นคนหูเบา ฟังความเห็นของทุกฝ่ายทุกด้านก่อน แล้วจึงสั่งการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ไม่เป็นคนเชื่อข่าวลือ หรือคำบอกเล่า

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม และสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความคิดริเริ่มด้วย คอยกระตุ้นให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และหาทางปรับปรุงงานของสถานศึกษาหรือหน่ายงานของตนให้ดีอยู่เสมอ สนใจและเอาใจใส่ ในความเป็นอยู่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา รู้จักยกย่องผู้กระทำดี และควรทำต่อหน้าผู้อื่นเมื่อมีโอกาส เมื่อจะดุหรือว่ากล่าวผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์ ต้องทำเงียบ อย่าให้ใครได้ยิน แสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ความก้าวหน้าของเขาขึ้นกับผลของการปฏิบัติงานมากกว่าสิ่งใด ให้เกียรติแก่ผู้เสนอความคิดเห็นหรือวิธีการไว้ ไม่อ้างเอาความคิดเห็นหรือวิธีการของผู้อื่น หรือผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นของตน

5. ขยันขันแข็งในการงาน อุทิศเวลาแก่หน้าที่การงาน ไม่เป็นคนโลเลหรือเปลี่ยนใจบ่อย เป็นผู้สั่งที่ดีหรืออำนวยการที่ดี เป็นผู้นำของผู้ใต้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา มิใช่ถือแส้คุมอยู่ข้างหลัง และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ในทุกทางทุกเวลา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป.บัณฑิต รุ่น 3/2550

คำสำคัญ (Tags)#ป.บัณฑิต รุ่น 3

หมายเลขบันทึก: 212238, เขียน: 27 Sep 2008 @ 14:43 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)