การทำงาน..ที่เป็นต้องอาศัยความเป็นส่วนตัว..เฉพาะ แต่ละคนของคนทำงาน ทำให้ "เรา"..ต้องแยกกันนั่งเป็นสัดและส่วน..สะดวกต่อเงื่อนไขการทำงาน...นั่นคือ "ความเป็นส่วนตัวที่คุยเพื่อส่วนตัว".."เงียบและสงบ"...มีห้องประจำและแยกกันนั่ง..ทำให้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนัก...เพราะจากการพูดคุย "เชิงบำบัด"...กับ case เสร็จแล้ว..ต้องมีกิจกรรมที่ต้องสะสางกันต่อที่โต๊ะ...ส่วนตัวในแต่ละคนสิ่งที่ขาดหายไป..คือ..การมีปฏิสัมพันธ์..ซึ่งกันและกัน..ความห่างเหินเกิดขึ้น การพูดคุยกันน้อยลง เดินหากันเพื่ออยากพูดคุย ตามประเด็นที่อยากพูดเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น...บางครั้งในความสงบ..แห่งบรรยากาศที่ดูเหมือนมีโลกส่วนตัวของแต่ละคน ทำให้อาจก่อเกิดคลื่นใต้น้ำเกิดขึ้นได้...

          เมื่อ..เรา..กลับมาครบทีม..และรวมทีม..หลังจากที่แยกย้ายกันไปเรียน..ในหลายๆ หลักสูตรบ้าง สิ่งที่ทบทวนสิ่งแรก..คือ..รวมทีม..ที่มีด้วยใจที่อยากทำงาน..พี่เบิร์ด น้องหนุ่ย น้องหนิงเป็นแกนสำคัญ..ในการคิด Project แห่ง "ใจ" นี้ เรามีห้องๆ หนึ่งที่สามารถนั่งรวมกันได้..และจัดตั้งเป็นสำนักงาน / Office เราเน้น..การนั่งหันหน้าเข้าหากัน..ไม่มีทฤษฎีใดใด..หากแต่ "ใจ" ที่อยากนั่ง..มองเห็นหน้ากัน..และได้พูดคุยกัน..ได้ทุกเมื่อ...ที่ต้องการ และหากใครมี case นัดมา..ก็ค่อยลุกเดินไปใช้ห้อง "ให้คำปรึกษา" "ห้องคลายเครียด" "ห้องบำบัดและตรวจรักษา" หรือ "ห้องกระตุ้น" หนึ่งปีเต็มและเศษอีกนิดๆ ที่เรานั่งทำงานกันอย่างนี้...สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นคือ..เรา "คุย"กันมากขึ้น บางครั้งอาจแทบเรียกว่า "All Time" คุยปรึกษา-หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ไม่จำเป็นต้องรบกวนเวลางานของใคร..เหมือนเช่นเก่าก่อนที่อยากคุยหรือประชุมทุกคนต้องลุกผละจากงาน..เพื่อมานั่งประชุม..อย่างมีรูปแบบ..หากแต่ใน ณ ปัจจุบันนี้เราเลือกที่จะประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ

 

สิ่งพิสูจน์ที่เกิดขึ้น..เรามีงานที่บรรลุ "เป้า"...และกำไรที่ได้ คือ "ใจ"..ที่สนิทและรักกัน..

ในความเข้าใจ ยิ่งขึ้น