เพียงแค่..get และอยากจะเขียน...หาใช่เขียน..เพื่อหวังใดใด...เพียงแค่ใจ..อยากเขียน...เพื่อเตือน "ตน"...ในสิ่งที่เป็น ณ วันนี้

 

 

ความศรัทธาใน "ตน"

ความศรัทธาในตน...หาใช่ขึ้นกับ "เงื่อนไขใดใด"
หากที่จะ..."ศรัทธาในตน"...
ก็แค่...ศรัทธา...แต่ไม่ตัดสิน..ว่าควรศรัทธาอย่างไร...
การให้อิสระในตน..ย่อมส่งผล...ต่อการอิสระ..ต่อความเป็น "ตน"...ของคนอื่น
"ความศรัทธาในตน"...ส่งผล.."ถึงการศรัทธาใน ตน ของคนอื่น"...
ไม่เลือก..เพียงแค่เฉพาะกลุ่มคน..หรือคนที่อยากจะเลือกศรัทธา
หากแต่...เป็นความ "ศรัทธา"...ที่ไร้เงื่อน..
เพราะ..."ความศรัทธา" นั้น...ก่อเกิด..
ความศรัทธา..ที่แท้จริง
ใน "มนุษย์"...
หากยังไม่ใช่...ให้อยากย้อน..ทบทวน
สิ่งที่ "ศรัทธา" นั้น..ซ่อนเงื่อนใดใด..ไว้ฤา