ความลำบากใจ..ของคนทำงาน "เชิงปฏิบัติ"...คือ การที่ต้องทำ..ในส่วนที่เป็นเอกสาร...ในการทำงานของพวกเราก็เช่นเดียวกัน..มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยน..แทบตลอดเวลา..ตามกระแสของการที่อยากจะได้..ผ่านการประเมิน.."คุณภาพ"..เรา..เคยเปิดประเด็นกัน..ถามกันบ่อยๆว่า..เอกสาร..ใครมานั่งเขียนก็ได้เขียน..เพื่อให้ได้มาของการผ่านประเมิน..เราเคยได้รับรู้ในแง่..เชิง "ข้อมูลเชิงคุณภาพ"...ถึงการพยายามที่จะได้รับการประเมินโดยผ่านเอกสาร...มากกว่า..การเน้น "คุณภาพที่จิต..ของคนทำงาน"

         

          จากประเด็นดังกล่าว..เรา..พี่ๆน้องๆ..จะทำอย่างไรดีกับเอกสารดังกล่าว...พี่เขียวและพี่หน่อยน้อย..หนักใจมากเพราะไม่คล่องกับการที่จะต้องมาขีดๆเขียนๆ กับงานที่ทำ..แค่งานที่มีแต่ละวัน..ที่เน้นทั้งรุกและรับกับกิจกรรมการบริการที่มี...สิ้นสุดแต่วันก็แทบจะเหลือไม่มาก...บางครั้งพี่เขียว..ต้องมาร่วมแจมกับพี่เบิร์ดและเราๆ อีกหลายคนที่..ต้องมาทำงานกันในวันเสาร์-อาทิตย์ (โดยไม่ขอคิดเป็น OT) เพื่อที่จะสะสางในงานส่วนที่เป็นเอกสาร...เพื่ออะไร..เพื่อที่จะได้เป็นไปตามตัวชี้วัด..ของการทำงานที่ต้องมีการบันทึก...

 

 

          และทุกครั้ง...ของการที่ต้องได้รับการประเมิน..เราก็ทันทุกครั้ง..ที่มีเอกสาร..ทันในแง่ของที่เราพยายามที่จะคิดแบบบันทึก...ที่ไม่ยุ่งยาก...ในการบันทึก..บันทึกที่ทำให้เราไม่อึดอัด...ที่อยากจะเขียน..หากเมื่อใดที่เริ่มรู้สึกเบื่อที่อยากจะบันทึก...เมื่อนั้นเรา..ก็รีบชักแบบบันทึกดังกล่าว..มาทบทวนและถามกันว่า..อึดอัดอะไร..และมองไปที่ความอึดอัดนั้น..และปรับแบบใหม่..ให้คล่องขึ้นในความรู้สึก..ตัวอย่างเช่น.."แบบบันทึกการให้คำปรึกษา"..ที่พยายามปรับให้ง่ายต่อการบันทึก..และเป็นอิสระจากความรู้สึกที่อยากบันทึก