การเมืองการปกครอง (ลาว)

jane
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเมืองการปกครอง (ลาว)

การเมืองการปกครอง (ลาว)

          ดูแต่ปัญหาการเมืองในไทยลองไปดูการปกครองของเพื่อนบ้านเราดูบ้างนะครับส่วนบ้านผมนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจำปาสักค่อนมาทางปากเซนะครับมองเห็นกันชัด

                สปป.ลาว ปกครองโดยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยพรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (PRD)  มีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองระบบสังคมนิยมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๘  ปัจจุบันถือว่าการเมืองของ สปป.ลาวมีเสถียรภาพที่มั่นคง

                สถาบันการเมืองที่มั่นคงของลาว

                1 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ( The Lao People Revolutionary Party PRD)

                2 สภารัฐมนตรี ( พรรคประชาชนปฏิวัติลาวทำหน้าที่แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)

                3 สภาแห่งชาติ ( The national Assembly ) ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและด้านตุลาการ มีหน้าที่ดูแลอนุมัติงบประมาณ การออกและการแก้ไขกฎหมาย ตลอกจนพระราชบัญญัติต่างรวมทั้งการกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาล

                การแบ่งอำนาจการปกครอง

                แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหาร

                การจัดตั้งการบริหาร

                หมู่บ้าน                                 ผู้บริหารของบ้าน คือ นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)

                เมือง (อำเภอ)      ผู้บริหารเมือง คือ คณะกรรมการปกครอง (เจ้าเมือง)

                แขวง (จังหวัด)   ผู้บริหารแขวง  คือ คณะกรรมการปกครอง(เจ้าแขวง)

                ผู้บริหารนครหลวง  คณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์/เจ้านครหลวงเวียงจันทร์

                เขตการปกครอง  แบ่งเป็น 1 นครหลวง กับ 16 แขวง  ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทร์  สะหวันนะเขต   สาละวัน  เชียงขวาง เซกอง  บอลิคำไซ  บ่อแก้ว  หลวงพระบาง  จำปาสัก  อุดมไซ

 หลวงน้ำทา  หัวพัน พงสาลี  เวียงจันทร์ อัตตะบือ  ไซยะบุลี  คำม่วน

                บุคคลสำคัญ

                ประธานประเทศ                                 พลโท     จูมาลี  ไซยะสอน

                รองประธานประเทศ                          นายบุนยัง วอละจิต

                นายยกรัฐมนตรี                                  นายบัวสอน บุบผาวัน

                ประธานสภาแห่งชาติ                        นายทองสิน ทำมะวง

                                -รองนายกรัฐมนตรี            พลตรี อาชาง ลาวลี

                                                                                นายทองสุน สีสุลิด

                                                                                พลตรี ดวงใจ พิจิต

                                                                                นายสมสะวาด  เล่งสะหวัด

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    นายทองสุน สีสุลิด

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า                      ดร. นาม วิยะเกด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการศึกษาความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

OK ...ที่จริงเราก็น่าจะใช้อย่างนี้บ้างนะ...

บวรศักดิ์
IP: xxx.26.143.183
เขียนเมื่อ 

อยากรู้จังเลยครับว่าลาวเข้ามีกี่กระทรวง ถ้าเป็นไปได้ข้อชื่อเจ้าเมืองและเจ้าแขวงด้วยก็ดีครับ...จะขอบคุณอย่างมากเลยครับ

นางสาววิลาวรรณ ปิลอง
IP: xxx.26.66.199
เขียนเมื่อ 

หนูอยากทราบปัญหาด้านการเมือง ด้านสัังคม และด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวมากๆเลยค่ะช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

teezaazaa
IP: xxx.183.59.252
เขียนเมื่อ 

น้อยจังอยากหัยมีเยอะกว่านี้


kaimook
IP: xxx.89.128.100
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้การปฎิรูประบบราชการของประเทศลาวค่า

M.BSphsvg
IP: xxx.84.115.144
เขียนเมื่อ 

การปฎิรูปลละบบราสการลาวก่วเหี่มอนๆประเทศไทยนั้นปหละ!

หมายเลขบันทึก

209821

เขียน

18 Sep 2008 @ 22:16
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 22:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก