การใช้ can

sasi
can เป็นกริยาช่วย แปลว่า สามารถ

ดูเรื่องการใช้can เวอร์ชั่นเต็มได้ที่ http://www.sirada.net

การใช้ can

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะนี้จบแล้ว น้องๆ สามารถ

1.       บอกความหมาย ของคำว่า   Can   ได้ถูกต้อง

2.       สร้างประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ด้วยการใช้  Can 

      ได้ถูกต้อง

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง   ให้แล้วเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับภาพที่สุด  

                1.   Can Liza speak English very well?

                       a.   No, she can’t                      b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

       a. can’ t, can                       b. can, cannot

                3. Can Linda ride on a bicycle?

                              a. No, she can not.                           b. Yes, she can                                     

                4.     Can Jeson and John drink beer?

                       a. No, they can’ t.                              b. Yes they can.

                  5.      Ducks__________ swim, but they ___________fly.

                         a. Can, can’t                                     b. can’t, can                                         

                6. My brother can ride on a horse.

                          a. Yes, he can.                                     b. No, he can’t.                   

                7. My mother ___________sing a Thai song.

                 a. cannot                                               b. can

                8.  The girl __________climb the tree.

                   a. can                                                         b. cannot              

                9. Can we row a boat?

                     a. No, we can’t.                                   b. Yes, w e can.

                10.  Can a dog swim in the pool?

                          a. No, it can’t.                 b. Yes, it can.          

          น้องๆ ค่ะ  คำว่า   can    เป็นกริยาช่วย  แปลว่า  สามารถ    หรือ ทำได้  ใช้ได้กับประธานทุกตัว  และไม่มีการเติม  S  ที่กริยานั้นๆ   เราใช้   can   นำหน้าคำกริยาช่องที่ 1

(สิ่งที่ต้องจำคือ คำว่า can  ถ้าเป็นคำนามก็ต้องหมายถึง กระป๋อง นะคะ )

สำหรับในบทเรียนนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการใช้  Can   เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาเท่านั้นนะคะ

มีลักษณะโครงสร้างของประโยคดังนี้ :

                                ประธาน  +  can  +  กริยาช่องที่  1

                ตัวอย่างเช่น

1.       He can swim .

2.       Marry  can  play the piano.

3.       We  can  play  football .

4.       She  can  dance .

5.       Jam and Tom  can  do their homework.

น้องค่ะ  เรามาเรียนเรื่อง can  ในประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถามกันต่อ  ..นะคะ..

-  ประโยคปฏิเสธ  ทำได้โดยเติม   not   หลัง  can   ตามรูปแบบประโยคดังนี้.

                ประธาน  +  can  +  not   +กริยาช่อง 1

เช่น         :

                                ประโยคบอกเล่า :  She can cook food.

ประโยคปฏิเสธ :    She  cannot  cook food.

เขียนรูปย่อดังนี้ :    She can’t cook food.

 

ประโยคบอกเล่า :  Lidia can  sing  a song .

ประโยคปฏิเสธ :    Lidia cannot sing a song .

เขียนรูปย่อดังนี้:    Lidia can’t sing a song .
ต่อไปน้องๆ จะได้ศึกษาเรื่องการใช้   Can   ในประโยคคำถาม

-  ประโยคคำถาม ทำได้ง่ายมากค่ะ  โดยการนำ   Can  มาวางไว้หน้าประโยค  แล้วใส่เครื่องหมาย  ?  ท้ายประโยคนั้น  ตามรูปแบบประโยคดังนี้

Can  + ประธาน  + กริยาช่อง 1 +....ส่วนขยาย...+ ?

เช่น

- ประโยคบอกเล่า  He can  ride  a horse.

- ประโยคคำถาม    : Can he  ride a horse ?

- ประโยคบอกเล่า  :    She  can   draw the picture.

- ประโยคคำถาม    :   Can  she draw  the picture?

- ประโยคบอกเล่า  :   They can  dance .

- ประโยคคำถาม    :   Can they dance?  

                ต่อไปน้องเราจะได้ศึกษาเรื่องการตอบคำถามที่ขึ้นต้น  Can ซึ่งสามารถตอบได้ด้วย

Yes   หรือ    No   ดังรูปประโยคต่อไปนี้

-          Yes  +  ประธาน  +  Can

-          No   +  ประธาน  +  can not

เช่น

คำถาม  :   Can you drive a car?

คำตอบ :   Yes, I can.

             :   No,   I cannot.  

                      หรือรูปย่อ   :  No, I can’t.

คำถาม  :   Can she play badminton?

คำตอบ :   Yes, she can.

             :   No, she cannot.  

                      หรือรูปย่อ   :  No,   she can’t.

            ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ  ต่อไปลองทำแบบฝึกดูนะคะ

แบบฝึกหัดที่  1

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

 

1. The cow __________ fly.

a. no                                       b. don’t

c. not can                               d. can not

2.  A snake_________ walk.

a. can’t                                   b. not

c. no can                                d. can

 

3.  The birds _________ drive a car.

a. can not                               b. doesn’t

c. can                                      d. not can

4.  The baby _________ ride a horse.

  a. can                                     b. can not

 c. can no                              d. no can

5. We__________ sing this song because it’s too long.

  a. not                                    b. can

  c. can’t                 d. not can

   

แบบฝึกหัดที่  2

จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถาม

 

 

                1. _________she play basketball?

                                a. Can she play basketball?                                b. can she play basketball?

                                c. Do she play basketball?                  d. No, she play basketball?               

2.  _________you go to the party tonight?

                a. Can’t I go to the party tonight?                   b. No, I go to the party tonight?

                c. Don’t I go to the party tonight? d. Can I go to the party tonight?

3. The cats can swim.

                                a. Is the cats can swim?                                      b. Does the cats can swim?               

c. Can the cats swim?                                         d. Can the cats not swim?

4. He can play computer.

                                a. Are he can play computer?                           b. Do he can play computer?                                            c. Can he play computer?                                            d. Am he can play computer?

5. _________you speak English very well?

a. Is                         b. Can                   

c. Does                   d. Are    

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การใช้  Can

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  

                1.   Can Linda ride on a bicycle?

                         a.   No, she can’t   .               b.  Yes, she can.                  

2         The cats __________ run, but they ___________ bark.

      a. can’ t, can                        b. can, cannot

                3. Can Liza speak English very well?

                        a. No, she can not.                  b. Yes, she can.                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.6

คำสำคัญ (Tags)#อังกฤษป.6

หมายเลขบันทึก: 209571, เขียน: 17 Sep 2008 @ 22:29 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

deiw
IP: xxx.172.200.26
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากๆๆ

sasi
IP: xxx.123.98.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ที่เข้ามาดู

กนิษฐา คล้ำประเสริฐ
IP: xxx.123.34.182
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย เพราะเราก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษสัดเท่าไหร่ แต่ได้ความรู้ค่ะ เข้าใจมากขึ้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ น้องกนิษฐา คล้ำประเสริฐ ที่เข้ามาศึกษา โอกาสหน้ามาอีกนะค่ะ

สลิลา
IP: xxx.136.229.164
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเพิ่มเติมในเรื่องของการเติม not หลัง can ค่ะ

ว่าใช้ติดกันหรือไม่ค่ะ

พอดีคุณครูสอนน้องชายว่าติดกันค่ะ

แต่ที่จำได้สำหรับดิฉันว่าใช้ไม่ติดกันค่ะ

และมาเปิดหาดูตามเว็บไซท์ บางเว็บไซท์ก็ติดกัน

บางเว็บไซท์ก็ไม่ค่ะ ก็เลยรู้สึกสับสนว่าแบบไหน

ที่ถูกต้องกันแน่ระหว่าง can not หรือ cannotค่ะ

raiya
IP: xxx.121.6.82
เขียนเมื่อ 

ถูกต้องทั้งสองแบบค่ะ

รูปปฏิเสธมีทั้งหมด 3 รูป: can't, cannot, can not

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสลิลา และคุณ raiya ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่เข้ามาดู และยังให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยขอบคุณอีกครั้งค่ะ โอกาสหน้ามาอีกนะค่ะ

พุทธวรรฌ
IP: xxx.157.239.158
เขียนเมื่อ 

ดีมากมายค่ะ

ราเมศ
IP: xxx.31.1.26
เขียนเมื่อ 

thank ขอบคุณมากๆ ครับ

IP: xxx.154.36.125
เขียนเมื่อ 

ไม่ยากจิงๆๆๆ

ขอบคุนค่ะ

ได้ประโยชน์มากมายเยย

sasi
IP: xxx.173.38.43
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม

จินาวดี
IP: xxx.47.60.229
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากมายเลยล่ะค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ณิชกานต์
IP: xxx.24.71.171
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ

ช่วยให้ทำรายงานภาษาอังกฤษส่งครูได้เร็วขึ้น

วรดี
IP: xxx.9.33.90
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจ้าพอดีใกล้สอบแล้วเลยมาทำความเข้าใจ

ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

Nut
IP: xxx.173.143.71
เขียนเมื่อ 

ผมก็อ่านเเบบผ่านๆก็ยังเข้าใจอะใจมากนะครับ

IP: xxx.173.143.71
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีอีกก็เอามาสอนๆกันหน่อยนครับจะเข้ามาดูเป็นครั่งคราว

sasi
IP: xxx.123.75.35
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มีเรื่องอื่นให้ดูอีกค่ะ ไปที่ http://www.sirada.net นะคะ

ชยานันท์ รติวิทยกุล
IP: xxx.42.84.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนสำหรับข้อมูลมากน่ะค่ะ หวังว่าคาวหน้าจะมีอีกน่ะค่ะ

yossapat
IP: xxx.120.12.125
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ ได้ประโยชน์มากๆเลย พอดีพรุ่งมีสอบครับ*-*

สำราญรักษ์
IP: xxx.26.85.244
เขียนเมื่อ 

Thank a lot

no name
IP: xxx.172.87.244
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ

kick-ass
IP: xxx.173.151.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริงๆจากใจครับ

 

ธิดาเกษม
IP: xxx.173.10.129
เขียนเมื่อ 

เก่งมากคุณครูเนื่อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณค่ะ

ณัฐวดี
IP: xxx.120.10.95
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกกกกกกกกกคะ ทำให้หนูเข้าใจขึ้นเยอะเลย

เทพมรณา
IP: xxx.57.142.36
เขียนเมื่อ 

ก้ใช้ได้แต่มันเก่าไปแล้วคุณควรแก้ใหม่ไม่งั้นคุณได้รุ้จักผมแน่ 
ป.ล.เทพมรณา

ณัฐวดี
IP: xxx.108.252.154
เขียนเมื่อ 

/,//,,//

mananya kettia
IP: xxx.27.244.127
เขียนเมื่อ 

เกือบเสร็จแล้วหมดก่อน  แต่ได้ความรู้มากเลยคะ