จากค่ำคืนที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ร่วมกับอาจารย์หมอ JJ และ "น้อง" เพื่อนที่รัก (คุณพิชชา ถนอมเสียง) และ ต้อนรับ เพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง (คุณชายขอบ) จากการพูดคุยและสนทนา..ทำให้เกิดอรรถรส คละเคล้าไปในความร่วมสุขที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่เปี่ยมด้วยความคิดและการยอมรับ...การ ลปรร. หาใช่จะคล้อยกันไปเสียทุกเรื่อง แต่หาก.."เรา" เลือกที่จะฟัง อย่างที่มี "จิต"...ด้วย Mind' eye และนี่แหละคือ...เวทีจริงที่ไม่ใช่เสมือน แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่ได้...และรู้สึก get อย่างแรง (สำนวนคุณชายขอบ) จากอาจารย์หมอ JJ คือ..

 

 

การเขียนบันทึก..

บันทึกเขียนขึ้นเพราะอยากเขียน
เขียน..เขียนเพื่อเตือนตน..แห่งความทรงจำ
หาใช่เขียนเพื่อ..หวังอะไร
หากฉันจะ get และอยากจะเขียน
จะเป็นไรไหม..หากอยากจะเขียน
เขียน...เพียงแค่เข้าใจในตน...
ก็เพียงพอ..และพอใจ..

 

 

          เป็น..อยู่ในความรู้สึกที่ได้รับจากการเสพ.."สื่อ"..สารที่อาจารย์หมอ JJ เล่าถึงสิ่งที่อาจารย์ได้จากการเขียนบันทึก...เรื่องบางเรื่อง "เรา" คนอ่านอาจไม่เข้าใจว่าผู้เขียนเขียนอะไร..หากแต่เมื่อใช้ Mind' eye มองลึกลงไป..เราจะเข้าใจ "Get และอยากเขียนเพราะ Get "