เป็นสื่อที่ทำจากโปรแกรมออโทแวร์เวอร์ชั่น 7 แต่ได้ทำให้สำเร็จรูปแล้วครับ

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยคำถามจำนวน 30 ข้อจาก 6 เรื่องของวิทยาศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 6 โดยจะสุ่มคำถามขึ้นมาเรื่องละ 6 ข้อ จนครบ 30 ข้อ เหมาะสำหรับครูที่ต้องการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดทางคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมแรกที่ผมทำเผยแพร่ อาจจะมีข้อบกพร่องก็ขอแนะนำมาได้นะครับ

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จขอให้แตกไฟล์แล้วก๊อบทั้งหมดไปวางที่ที่ต้องการเวลาจะใช้งานก็ขอให้คลิกไฟล์ Quitsci.exe เพื่อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับ

ดาวน์โหลดที่นี่ที่เดียว

http://www.ziddu.com/download/2134596/QuitSci.zip.html