หน้าที่ที่...ไม่ใช่หน้าที่

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอแค่..เราได้ "ใจ"..ผู้ป่วย..และ เรามีสุขในงานที่ได้ดูแล...แค่นี้..เราก็เรียกเราเอง..ว่าเรา "มีคุณภาพ"...ในจิตวิญญาณของเรา

          เรื่องเล่าวันนี้คือเรื่องที่เราถกกัน.."หน้าที่"...ขณะนั่ง ลปรร. หลังเสร็จสิ้นการเข้า case "น้องหนิง" ที่รักของพี่ๆ...เปิดประเด็นถามความเห็นว่า..เราจะแบ่ง-มีการทบทวน...แบ่งหน้าที่กันอีกมั๊ย..หากพี่หน่อยใหญ่..กลับมารับงานเต็มตัว (ตอนนี้พี่หน่อยใหญ่..กำลังเรียน ป.โท ใบที่สองหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ม.ขอนแก่น...หลังจากใบแรก คือ สาขาสุขภาพจิต-จุฬา) เราก็ถกกันใหญ่...ซึ่งพี่เขียวและเราหลายคน..ก็รู้สึกว่า..งานไม่เดินเพราะมัวที่จะมาแบ่ง..หน้าที่กันใหม่..หรือว่าอย่างไร ?(พี่เขียวทิ้งคำถาม)

         กับความรู้สึกที่มี...เรามองว่า..หน้าที่ที่เราทำกันทุกวันนี้..เรามีความสุขกับการทำงานมาก เราเลือกที่จะเรียกว่า..เรามี "เจ้าภาพ"...ในการทำงาน..ความหมายคือ..ใครรับผิดชอบอะไรก็รับทำหน้าที่นั้นแล้วมีพี่น้องๆ..มาร่วมแจมแบ่งปันงานกันทำ..เช่น..พี่เขียว.ดูแลเรื่อง "คลินิกจิตเวช"..ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มารับยาในวันจันทร์..พี่เขียวจะเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ..และเราๆ ทุกคนจะมาช่วยได้ในทุกจุด...โดยไม่มีการ Fix ตายตัวแน่นอน...ว่าใครจะทำอะไรตรงไหน..อย่างไร.."เรา" ถือหลักแค่ว่า.."เราทำงาน"...เพื่อมาช่วยเหลือเจ้าภาพ ทั้งๆ ที่โครงสร้างการทำงานถูกบังคับให้ต้องแบ่งอย่างเห็นชัดเจน..ว่ามีงานอะไร..ใครรับผิดชอบ..และสิ่งที่ทำคืออะไร..แต่ในความเป็นจริงของการทำงานหากต้องทำตามโครงสร้างนั้น..อีกนาน..ที่จะทำงานลุล่วงไปได้..เพราะจะไม่เกิด "ทีม"..เพราะเรามีคนน้อย..แต่งานเราเน้นทั้งรุกและรับ..."ทีม"..ในความหมายของเรา..คือ..มาร่วมทำด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก..อยากช่วยเหลือ..โดยไม่แบ่งกั้นด้วยคำว่า "งานสุขภาพจิต" หรือ "งานยาเสพติด"...

          จากบทพิสูจน์ในความเชื่อของเรา..ที่เรามองเห็นด้วย "เราเอง" คือ..."ความสุข" ที่เกิดขึ้นในการทำงาน.."เรารักกัน"..แม้บางครั้งบางช่วงการทำงานจะขัดแย้งทางความคิด...แต่หากเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ..สบตากัน..ใจเรายังอยู่ด้วยกัน..และบทพิสูจน์...ที่แน่ชัด คือ..พี่เขียว พี่หน่อยน้อย..และใครๆ..หลายคน..ไม่ต้องมานั่งท่อง "สูตรสำเร็จของ HA" ที่ควรพึงตอบ...แต่หากเลือกเล่าอย่างเป็นธรรมชาติ..ในงานที่เราทำจริง..เพราะ "คุณภาพ" ที่เกิดขึ้น คือ..ผู้ป่วยรักเรา..และไม่เคยมีอาการกำเริบ..ขณะมานั่งรอเรา..เป็นค่อนครึ่งวันเพื่อรอแพทย์มาตรวจในช่วงบ่าย...ขอแค่..เราได้ "ใจ"..ผู้ป่วย..และ เรามีสุขในงานที่ได้ดูแล...แค่นี้..เราก็เรียกเราเอง..ว่าเรา "มีคุณภาพ"...ในจิตวิญญาณของเรา

 

         

 จากบทพิสูจน์ที่..สังคมระบุ..กฏเกณฑ์..คือ ผลลัพธ์เชิงรางวัล

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่น กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลยโสธรเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตและได้เข้าร่วมประกวดผลงานในระดับชาติหลายครั้ง  ได้แก่
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2548  ของเขต 7
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2547  ของเขต 7     และเป็นตัวแทนของเขต 7      เข้าร่วมประกวดผลงานระดับประเทศ
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2546  ของเขต 7
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง         ในการประกวดคู่เครือข่ายการช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตและการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2546
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2545  ของเขต 7
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2544  ของเขต 7      และเป็นตัวแทนของเขต 7      เข้าร่วมประกวดผลงานระดับประเทศ
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรในการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นประจำปี 2543  ของเขต 7     

 

ผลงานเด่นด้านอื่นๆ  :


1. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติครั้งที่ 6  ประจำปี 2548     เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร “วิจัยในการประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติครั้งที่ 6  ประจำปี 2548     เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร “
2. พัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยสุรา       เรื่อง    “ ผลของการทำกลุ่มให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประสบปัญหาทางกายเนื่องจากแอลกอฮอล์ “ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ถ่ายทอดไปยังโรงพยาบาลมหาสารคาม และมีส่วนทำให้โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดดีเด่นระดับประเทศ ปี 2548 และได้ถ่ายทอดนวัตกรรมนี้ไปยังศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำกลุ่มให้คำปรึกษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น
3. เป็นคณะทำงานในการพัฒนารูปแบบค่าย Smart Camp ของ จ.ยโสธร    เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ซึ่งเป็นค่ายนำร่องของเขต 14 และได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศ
4. เป็นคณะทำงานโครงการ  To  Be  Number  One ของ จ.ยโสธรที่มีผลงานได้รับรางวัลชนะ เลิศจังหวัดที่มีการดำเนินงาน To  Be  Number  One ดีเด่นระดับเขต  ประจำปี  2547 และได้เข้าร่วมการประกวดจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน To  Be  Number  One ดีเด่นระดับประเทศ
5. เป็นคณะทำงานโครงการ  To  Be  Number  One ของ จ.ยโสธรที่มีผลงานได้รับรางวัล
ชนะเลิศจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน To  Be  Number  One ดีเด่นระดับเขตประจำปี  2548 , ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน To  Be  Number  One ดีเด่นระดับภาคปี 2548และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน  To  Be  Number  One  ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2548

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (4)

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

เป็นการทำงานเป็นทีมที่ดีและมีคุณภาพจริงๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

คุณ "ดอกหญ้า"

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ..เราๆ..ทุกคน..ฝากมาเช่นกัน

ขอบคุณในคำชมและกำลังใจ...

นี่แหละคะ...รางวัล..ของคนทำงาน

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
     บุคลากรสาธารณสุขเป็นคนที่มีคุณภาพมาก เพียงแต่ได้ฉกฉวยโอกาสนั้นแล้วหรือยัง วันนี้ผมได้ ลปรร.กับรุ่นพี่หมอนามัยที่ทำหน้าที่นายทะเบียน UC จ.พิจิตร เมื่อตอนประชุม "เดินเรื่องขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพคนพิการ ปี 49" ผมกล่าวไว้ว่า "ศักยภาพของคนถูกกดไว้เสีย 80% มีเพียง 20% ที่ปลดปล่อยออกมาหรืออาจจะน้อยกว่า" ส่วนหนึ่งเพราะ...ระบบราชการสั่งสมและสั่งสอนเป็นทอด ๆ มา ให้เป็นเช่นนี้
Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ

หากเรา..ส่งเสริมให้คนทำงาน..ได้ทำ..งาน

อย่างที่เขาอยากทำ..เรา..งาน คงพัฒนากว่านี้นะคะ

ดิฉันเชื่อ..ในคนทำงาน

ที่อาจดูเหมือนว่า "ขี้เกียจ"..ก็เพราะหากจะทำทีไร

เป็นต้องถูก.งไม่ไว้วางใจเสียก่อน..

สู้..ไม่ทำเลยดีกว่า

ความคิดที่สร้างสรรค์..และใจที่อยากทำงาน

จึงหดหาย..ไป